17.05.
2023 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - PŁOCK 2023


 

 

Zawody makiet zdalnie sterowanych w klasie F4H-P organizowane przez Kolegów z Płockiej Grupy Modelarskiej RC odbyły się 13 maja 2023r. na lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku.
W tym roku w zawodach wystartowało tylko 5 zawodników.

 


Poniżej przedruk informacji o zawodach z witryny internetowej Kolegów z Płocka.

 Zawody makiet w klasie F4H-P - Płock 2023 rozegrane.

 

 

 

W dniu dzisiejszym na naszym polu lotów odbyły się pierwsze w tym roku zawody latających makiet samolotów w klasie F4H-P. Aura w tym roku okazała się łaskawa i sprezentowała nam piękny słoneczny dzień z lekkim wiaterkiem. W tej edycji zawodów na starcie stanęło 5 zawodników.

Już o godz 10:30 sędziowie zarządzili start pierwszej z trzech kolejek lotów, które udało nam się bez przeszkód wykonać.
Tym razem zawody wygrał Wojciech Modrzejewski. Drugie miejsce zajął Jarosław Stan, a trzecie Marek Hlebowicz.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 Tabela wyników:Poniżej zdjęcie zwycięzców tej edycji zawodów (od lewej: Jarosław Stan, Wojciech Modrzejewski, Marek Hlebowicz).Organizatorem zawodów, jak co roku, była sekcja modelarska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, a sędziami w tej edycji byli: Piotr Piszczek, Stanisław Maciąg i Filip Szymański.
Dziękuję sędziom i wszystkim zawodnikom za świetną sportową atmosferę. Miło było Was kolejny raz widzieć! Do zobaczenia na kolejnych edycjach zawodów w klasie F4H-P, których, co bardzo cieszy, w tym roku nie brakuje - najbliższe już za dwa tygodnie w Częstochowie.
Dziękujemy również sponsorowi - firmie Petrotel Sp. z o.o, która już od jakiegoś czasu wspiera nasze modelarskie aktywności

 Kilka zdjęć z zawodów: Link >>>

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
24.03.
2023 r.
CZY NA PRYWATNEJ POSESJI MOGĘ LATAĆ
BEZZAŁOGOWYM STATKIEM POWIETRZNYM (BSP)

CZY NA PRYWATNEJ POSESJI MOGĘ LATAĆ BSP MIMO OGÓLNYCH ZAKAZÓW?

Często słyszymy: „nie będę rejestrował się jako operator i nie będę zdawał egzaminu online. To nie dla mnie. Będę latał nad swoją (prywatną) łąką i mnie te nowe przepisy prawa lotniczego nie będą dotyczyły.

W artykule na SwiatDronow.pl z dnia 24.03.2023 jest wyjaśnienie tych kwestii.

Poniżej przedruk niektórych fragmentów tego artykułu.

„Pojęcie „prywatnej przestrzeni powietrznej” funkcjonuje wśród pilotów BSP od dawna. Część z nich ma przekonanie, że przestrzeń powietrzna nad prywatną posesją do wysokości najwyższej przeszkody na tej posesji jest ich własnością (w domyśle: nabytą wraz z pozyskaniem samego gruntu posesji) i latając BSP do tej niewielkiej wysokości nie muszą się stosować do ograniczeń przestrzeni powietrznej wynikających z przepisów prawa lotniczego.
Niestety – prawo mówi zupełnie co innego i za takie działanie pilotowi mogą ostatecznie grozić konsekwencje karne wynikające ze złamania prawa lotniczego!

Zamieszczona na SwiatDronow interpretacja prawna pochodzi z oficjalnej odpowiedzi otrzymanej od specjalisty prawa lotniczego z Urzędu Lotnictwa Cywilnego i można ją traktować jako oficjalne stanowisko urzędu.

Treść interpretacji odpowiada na pytania:

 • Czy na prywatnej posesji można latać bez uprawnień do wysokości najwyższej przeszkody?
  odp. - na prywatnej posesji nie można latać bez uprawnień nawet jeśli lot jest wykonywany do wysokości najwyższej przeszkody,
 • Czy na prywatnej posesji znajdującej się w strefie zakazanej można latać do wysokości najwyższej przeszkody?
   odp. - na prywatnej posesji znajdującej się w strefie zakazanej nie można latać nawet do wysokości najwyższej przeszkody,
 • Czy istnieje pojęcie „prywatnej przestrzeni powietrznej” w obrębie prywatnej posesji?
  odp. - nie funkcjonuje w prawie lotniczym termin „prywatnej przestrzeni powietrznej” i nie wydaje się konieczne wprowadzanie do przepisów prawa lotniczego takiego terminu.

Przypominamy: Zgodnie z Ustawą - Prawo lotnicze, każdy użytkownik bezzałogowego statku powietrznego, kiedy pilotuje bezzałogowy statek powietrzny ma obowiązek posiadać stosowne uprawnienia, w zależności od rodzaju danego statku powietrznego, którego będzie używał oraz warunków w jakich będzie wykonywał daną operację.

Całość artykułu ze szczegółowym wyjaśnieniem spraw prawnych pod linkiem: https://www.swiatdronow.pl/czy-na-prywatnej-posesji-moge-latac-dronem-mimo-ogolnych-zakazow

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

03.03.
2023 r.
SPORTOWY KLUB MODELARSKI
w Bobrownikach
uzyskał
"Zezwolenie na operacje wykonywane
w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego"

 

 W dniu 3 marca 2023  r. Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach otrzymał z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zezwolenie na operacje wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.
Z numeracji zezwolenia wynika, że jesteśmy dziewiątym klubem który takie zezwolenie otrzymał.

Kopia otrzymanego zezwolenia poniżej.
 

   


Wielka to dla nas radość, ale również większe obowiązki.
Po uzyskaniu powyższej zgody, Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach jest odpowiedzialny za nadzór nad członkami organizacji i zapewnienie, że:
 1. zrzeszeni piloci są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym dla ich organizacji;
 2. zrzeszonych pilotów wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi zdalnie sterowanego modelu latającego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu;
 3. Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot modelu latającego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 4. Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach udostępnia, na wniosek Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

W związku z powyższymi wymogami informujemy wszystkich członków Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach, że zrzeszeni w SKM Bobrowniki piloci będą informowani o warunkach i ograniczeniach wydanych dla naszej organizacji głownie poprzez naszą witrynę internetową, zatem wszyscy członkowie Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach winni być zarejestrowani na naszej witrynie, a każdorazowe odwiedziny winny być poprzedzone logowaniem się.

Wszystkich, którzy zamierzają kiedykolwiek korzystać z naszego lotniska modelarskiego informujemy o minimalnych wymaganiach stawianych pilotom i użytkownikom naszego lotniska, a mianowicie:

 1.  Wszyscy piloci bezzałogowych statków powietrznych winni posiadać aktualne "Potwierdzenie rejestracji operatora"
 2.  Wszyscy piloci bezzałogowych statków powietrznych winni posiadać aktualne "Potwierdzenie zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu" minimum kategorii A1/A3
 3.  Minimalny wiek samodzielnego pilota bezzałogowego statku powietrznego - 18 lat.
 4.  Maksymalna wysokość lotu na naszym lotnisku modelarskim - 300 m AGL
 5. Operacje przy użyciu modelu latającego w ramach Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach wykonuje się z zachowaniem co najmniej warunków określonych w rozdziale nr 5 wytycznych nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r.
 6.  Piloci winni posiadać i stosować aplikację "DroneRadar"

oraz prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem użytkowania lotniska modelarskiego Sportowego Klubu Modelarskiego: Link do regulaminu >>>

 Dla ułatwienia posługiwania się aplikacją "DroneRadar" zamieszczamy krótką instrukcję jak się nią posługiwać

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem UE 2019/947 i Wytycznymi nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącymi sposobu wykonywania operacji przez bezzałogowe statki powietrzne (BSP) każdy lot BSP należy poprzedzić zgłoszeniem lotu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PANSA) poprzez system teleinformatyczny, aplikację „DroneRadar”.

Dzięki dokonanemu przez nas zgłoszeniu inni użytkownicy przestrzeni powietrznej mają informację, kto i w jakim obszarze lata.
Najprościej tłumacząc, dzięki aplikacji widzę i jestem widziany w przestrzeni powietrznej.
Aplikacji DroneRadar należy używać zgłaszając każdy lot na obszarze Polski, bez znaczenia, na jaką wysokość i odległość polecimy.
Dotyczy to jednak przestrzeni powietrznej, zatem przy lotach w budynku takiego wymogu nie mamy.

Nie funkcjonuje to jeszcze aż tak dobrze więc nie możemy zaufać aplikacji w 100%.
Poprzez aplikację możemy otrzymać również ważne komunikaty i polecenia, np. o obowiązku natychmiastowego lądowania.

Po pobraniu aplikacji i uruchomieniu jej wprowadzamy nasze dane.

Na ekranie aplikacji, po prawej stronie kliknij w kategorię w jakiej chcesz latać klikając w „OTWARTA”. Z rozwijanej listy wybierz kategorię lotu (OTWARTA, SZCZEGÓLNA, CERTYFIKOWANA),

Jeżeli wybrałeś „OTWARTA” z rozwianej listy wybierz podkategorię (A1, A2, A3), następnie maksymalną masę startową BSP (<0,9 kg, 0,9 – 25 kg) oraz suwakiem maksymalną deklarowaną wysokość lotu AGL. Po wybraniu podkategorii pojawi się zestaw ikon określających, gdzie można latać w danej podkategorii. Obecnie, ponieważ nie ma jeszcze na rynku dronów z określoną klasą, należy odczytywać obrazek z opisem "BEZ KLASY (NO CLASS)"

Jeżeli wybrałeś „SZCZEGÓLNA” z rozwijanej listy wybierz: Tryb zezwolenia (STS (standardowe scenariusze w tym także krajowe NSTS), LUC (dla posiadaczy certyfikatu LUC), Zgoda ULC (dla misji zgłoszonych do ULC według wskazanych własnych warunków i opisem ryzyka)  Klub modelarski (jeśli wykonujemy loty w ramach takiego klubu), maksymalną masę startową (<0,9 kg, 09 – 25 kg, 25 – 150 kg) oraz suwakiem deklarowaną maksymalną wysokość lotu AGL

Po wybraniu powyższych parametrów można rozpocząć zgłoszenie lotu, czyli Check-In. Kliknij w przycisk u dołu ekranu, a następnie „Pierwszy Check-In”. Wpisujemy swoje dane i czekamy na kod sms. Uwaga, jeśli masz konto założone w systemie Pansa UTM, system wymusi zalogowaniem się tymi danymi.

W tym miejscu należy wypełnić dane do zgłoszenia lotu – raz wprowadzone będą zapamiętane przy kolejnych lotach, zatem jeżeli dane ulegają zmianie to należy je aktualizować.

Wypełniamy następująco:

 • Wybór Misji – możemy wybrać tylko wtedy, gdy przygotowaliśmy na dany dzień misję w serwisie PANSA UTM, czyli przede wszystkim loty w przestrzeni kontrolowanej lotniska cywilnego. Zatem najczęściej pomijamy tą informację.
 • Numer rejestracyjny Operatora UAS – w tym polu należy wpisać NUMER OPERATORA uzyskany na stronie drony.ulc.gov.pl podczas rejestracji profilu operatora, czyli ten ciąg znaków zaczynający się do POL bez myślników
 • Numer identyfikacyjny Pilota – tak, w tym miejscu należy wpisać NUMER PILOTA uzyskany na stronie drony.ulc.gov.pl podczas rejestracji profilu pilota. Nawet osoby, które nie muszą przechodzić żadnego szkolenia, uzyskają ten numer przy niezatwierdzonym profilu pilota.
 • Typ RPAS – tu chodzi o wpisanie dwuliterowego skrótu typu BSP.
  Będzie to:
  - wielowirnikowiec, podamy skrót MR od mulirotor.
  - samolot, szybowiec podamy AC (aircraft),
  - helikopter HC (helicopter).
  Uwaga, oficjalne skróty dla samolotów i helikopterów to A i H, ale w Dronreradar należy wprowadzić dwuliterowy skrót typu bezzałogowego statku powietrznego.
 • Informacje dodatkowe – można tu wpisać nazwę modelu BSP, np. DJI Mini 2, ale pole to nie jest wymagane.
 • Start za x minut – wskazanie, za ile nastąpi start. Należy wziąć pod uwagę konieczne czynności przedstartowe.
 • Deklarowany czas lotu – od 5 do 180 minut.
 • Kod ICAO transpondera – od 2023 roku nowe BSP o masie od 250 g będą musiały posiadać transponder, obecnie niewiele dronów go posiada.
 • Zezwolenie na prezentowanie swoich danych innym użytkownikom aplikacji – nieobowiązkowa deklaracja wyświetlania numeru telefonu przy znaczniku lotu. Podanie numeru może ułatwić komunikację, gdy ktoś wykonuje loty w pobliżu.

Następnie poprzez przycisk "Wyślij" dokonuje się zgłoszenie naszego lotu do służb PANSA.

Uwaga:

Na górze ekranu aplikacji "DroneRadar" wyświetlają się kolorowe „kółeczka”: czerwony, żółty, zielony,

Jeśli u góry aplikacji wyświetla Ci się kolor czerwony to raczej na pewno, nie możesz tu latać.
Kolor żółty należy sprawdzić jakie warunki musimy spełnić żeby wykonać legalny lot.
Kolor zielony możesz latać.
Zawsze po kliknięciu w „sygnalizację świetlną” u góry ekranu możemy przeczytać jakie strefy powietrzne tu są i jakie warunki należy spełnić do wykonania lotu.

Po wykonaniu lotu należy zakończyć zgłoszenie.
Aby zakończyć zgłoszenie
lotu klikamy ponownie „Check-In”, a następnie „Zakończ Check-In”.

Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji "DroneRadar" pod adresem:    https://droneradar.eu/blog/droneradar-2-instrukcja-obslugi/

 Przy opracowywaniu powyższej strony korzystano z następujących witryn internetowych: https://dronajmij.pl/;https://www.dronemwprawo.pl/

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.02.
2023 r.
III OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P

 

 
SPORTOWY KLUB MODELARSKI
w Bobrownikach
w dniu  17 czerwca 2023 r.
na swoim lotnisku modelarskim w Bobrownikach
     
 organizuje

 

„III OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MAKIET RC
W KLASIE F4H-P"

By wystartować w zawodach tej klasy zawodnik nie musi być członkiem aeroklubu, stowarzyszenia lub klubu. Nie musi mieć licencji sportowej. Wystarczy posiadanie latającego modelu RC będącego uproszczonym odwzorowaniem załogowego statku powietrznego i chęć sprawdzenia posiadanych umiejętności pilotażu. Zawodnik musi jednak posiadać ubezpieczenie OC, być zarejestrowany jako operator i posiadać ważne zaświadczenie potwierdzające zaliczenie szkolenia i zdanie egzaminu min. klasy A1/A3, zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Serdecznie zapraszamy na zawody wszystkich Kolegów posiadających makiety (półmakiety) o masie startowej do 15 kg (bez paliwa i akumulatorów). Zawody przeprowadzimy według regulaminu link: Regulamin Zawodów F4H-P w Bobrownikach>>>
Wszelkie informacje o organizacji takich zawodów będziemy zamieszczać na naszej witrynie internetowej. Jeśli posiadasz model nie mieszczący się w regulaminie, a chciałbyś go zaprezentować, czy to stacjonarnie, czy w locie - przyjedź również do nas. Miejsce na jego prezentację i czas na lot na pewno wygospodarujemy.
Informujemy, że rozważane jest zorganizowanie podobnych zawodów dla makiet o masie startowej powyżej 15 kg.
Wykorzystaj też nazwy figur/ manewrów opisane w powyższym przewodniku do wypełnienia swojej KARTY OCENY LOTÓW MODELU.
Będzie miło spotkać się ze starymi znajomymi, oraz poznać nowych pasjonatów modelarstwa F4H-P

Macie pytania, to prosimy o ich zadawanie.
Postaramy się rzeczowo na wszystkie odpowiadać.

PROSIMY O ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ZAWODACH DO WSZYSTKICH POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH!!!


Planowany harmonogram zawodów:

 • 7:30 – 8:00 – rejestracja zawodników,
 • 8:00 - otwarcie zawodów, odprawa pilotów, grupowa fotka uczestników zawodów,
 • 8:30 - Rozpoczęcie oceny statycznej modeli,
  - bezpośrednio po zakończeniu oceny statycznej rozpoczęcie pierwszej kolejki lotów,
 • 13:00 – przerwa obiadowa,
 • 14:00 – Kolejne kolejki lotów
 • 18:00 – zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, dekoracja zawodników,
 • 19:00 – spotkanie koleżeńskie przy ognisku,

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty harmonogramu zawodów, dostosowanie go do aktualnej sytuacji, w tym do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

 • Opłata startowa płatna podczas rejestracji zawodnika,
 • Mile widziane osoby towarzyszące zawodnikowi,
 • Jest możliwość zorganizowania dla zawodników i osób towarzyszących w dniu zawodów gorącego posiłku w cenie jednej porcji ok. 25 PLN.
 • Informujemy że w okolicy (7km od naszego lotniska) znajduje się hotel dysponujący 10 pokojami dwuosobowymi. Dla zainteresowanych podajemy stronę internetową hotelu: https://www.szafir.cafe/ Ewentualną rezerwację pokoi załatwiacie we własnym zakresie.
 • Informujemy, że tak jak w latach poprzednich zawsze można do nas przyjechać dużo wcześniej i później wyjechać. Prosimy tylko o zgłoszenie tego faktu do nas byśmy byli na taki przyjazd przygotowani.


WYPEŁNIJ I PRZEŚLIJ DO NAS FORMULARZ - ZGŁOSZENIE!

UWAGA! Zgłoszenia obowiązują również członków Sportowego Klubu Modelarskiego
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 12-06-2023 r

ZAWODY "MAKIET ZDALNIE STEROWANYCH RC" 

KLASA F4H-P
FORMULARZ - ZGŁOSZENIE

Proszę o zarejestrowanie mnie jako zawodnika w zawodach klasy F4H-P "Makiet zdalnie sterowanych RC", organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach w dniu 17 czerwca 2023 r.


Wysyłając formularz - zgłoszenie oświadczam:

 • zapoznałem się z obowiązującym "Regulaminem zawodów klasy F4H-P makiet zdalnie sterowanych RC", "Regulaminem użytkowaniem lotniska modelarskiego w Bobrownikach" zamieszczonymi w witrynie internetowej Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach, w pełni akceptuję ich postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać,
 • spełniam warunki rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/944 obowiązujące pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), 
 • posiadane przeze mnie umiejętności, a także stan techniczny mojego modelu pozwala na udział w zawodach,
 • startując ponoszę pełną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich,
 • jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach filmowych wykonanych podczas zawodów makiet zdalnie sterowanych klasy F4H-P organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w tym plakaty, materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz internecie, w tym na portalach społecznościowych jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube, pfmrc itp., Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
 • przyjmuję do akceptującej wiadomości, że moje dane osobowe będą zbierane przez Sportowy Klub Modelarski, oraz że dane te nie będą udostępniane bez mojej zgody osobom trzecim i innym podmiotom,
 • wiem, że mam prawo wglądu i możliwość poprawiania moich danych osobowych.

* Pole wymagane

Twoje Imię i Nazwisko powinno pojawić się poniżej!!!

LISTA OSÓB ZAREJESTROWANYCH NA ZAWODY:

Imię i NAZWISKOSkąd
Marcin Żyła Zielona Góra
pauza
pauza
POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY (OPIS MODELU, KARTĘ OCENY STATYCZNEJ, KARTĘ OCENY LOTU MODELU):

W rozszerzeniu pdf:

KARTA - OPIS MODELU>>>

KARTA - OCENA STATYCZNA MODELU>>>

KARTA - OCENA LOTU MODELU>>>

w Microsoft Word:

KARTA - OPIS MODELU

KARTA - OCENA STATYCZNA MODELU

KARTA - OCENA LOTU MODELU

A jeśli chcesz szybko i sprawnie wypełnić KARTĘ OPISU MODELU oraz KARTY OCENY STATYCZNEJ i LOTU pobierz interaktywne formularze:

FORMULARZ - OPIS MODELU

FORMULARZ - OCENY STATYCZNEJ MODELU

FORMULARZ - OCENY LOTU

UWAGA!: Krótka instrukcja dotycząca formularzy (OPIS MODELU, OCENA STATYCZNA MODELU, OCENA LOTU)
1. Formularze opracowane są w Microsoft Word,
2. Po kliknięciu w odpowiedni formularz pobierzesz go na swój komputer,
3. Możesz otworzyć go potwierdzając by otworzył się za pomocą Microsoft Word klikając "OK"
lub zapisać go na swoim komputerze zaznaczając "Zapisz" i klikając "OK". Formularz zapisze się w "Pobranych"
4. Czy otworzysz formularz bezpośrednio po pobraniu czy dopiero będziesz otwierał zapisany formularz zawsze będzie on zabezpieczony do edycji.
Należy zatem włączyć możliwość edytowania (najczęściej pasek u góry ekranu pod paskiem narzędziowym "włącz edytowanie").
5. Po kliknięciu w pola formularza "Kliknij i ......" otworzy Ci się obszar w który wpiszesz właściwe informacje.
6. Po wypełnieniu formularza możesz zapisać go ("Zapisz jako") na swoim komputerze nadając swoją nazwę.
PAMIĘTAJ! Na zawody musisz dostarczyć powyższe dokumenty każdemu sędziemu, a więc każdą kartę oceny statycznej musisz mieć wydrukowaną w minimum trzech egzemplarzach, a karty oceny lotów w minimalnej ilości 3 karty na każdy lot, zatem 3 loty x 3 karty = 9 kart oceny lotu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

11.02.
2023 r.
VII ZLOT "WARBIRDS 2023"

 

 

Informujemy, że podjęliśmy decyzję o organizacji kolejnej, siódmej edycji Zlotu Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2023.
Zlot planujemy w dniach 21 - 22 lipca 2022 r. i chcemy jak co roku powiązać z obchodami  Święta Lotnictwa Polskiego.
Chcemy promować aktywny wypoczynek i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz aktywizować osoby w wieku starszym, podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe.
Na zlot zapraszamy wszystkich modelarzy zajmujących się redukcją. Wszak każdy obiekt latający może być wykorzystany w działaniach wojennych.
Reasumując - zapraszamy wszystkich modelarzy którym bliskie jest modelarstwo redukcyjne, bez względu na stopień podobieństwa modelu do oryginału.
Nie masz modelu, a może Twój model to "nielot", ale chciałbyś zaprezentować go na wystawie stacjonarnej bądź tylko uczestniczyć w zlocie - nie ma problemu. Jak w poprzednich latach, podchodzisz do biura zlotu, wypełniasz deklarację, dopełniasz formalności, dostajesz identyfikator i jesteś pełnoprawnym uczestnikiem zlotu!

Sprawy organizacyjne:
- przy rejestracji pilot modeli winien okazać/podać nr polisy ubezpieczenia OC , okazać potwierdzenie rejestracji operatora oraz potwierdzenie zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu online (ULC)
- spanie we własnym zakresie, my zabezpieczamy teren pod namiot, pod przyczepę itp.,
- wyżywienie - we własnym zakresie, planujemy jednak możliwość dla zainteresowanych zorganizowania odpłatnego cateringu,
- wodę do potrzeb higienicznych, toi-toi zabezpieczamy na czas trwania zlotu,
- wodę do przyrządzania posiłków, napoi itp., zabezpieczacie we własnym zakresie.

Główna część zlotu planowana jest na 21 - 22 lipca 2022 r., jednak możecie jak w latach poprzednich, przyjechać do nas dużo wcześniej i wyjechać dużo później!!!

Szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich posiadających modele samolotów wykorzystywanych w lotnictwie wojskowym.


RAMOWY PROGRAM ZLOTU:

Czwartek 20 lipca 2023 r.

od godz. 10:00 - otwarcie lotniska modelarskiego,
ok 19:00 - spotkanie integracyjne przy ognisku.
Czwartek to dzień poświęcony na zagospodarowanie się, oblot terenu, itp.

Piątek 21 lipca 2023 r.

9:00 otwarcie biura – rejestracja uczestników,
10:00 odprawa pilotów,
11:00 do zmierzchu – prezentacja i loty modeli,
ok 19:00 spotkanie integracyjne przy ognisku.

Sobota 22 lipca 2023 r.

9:00 otwarcie biura – kontynuacja rejestracji uczestników,
ok 11:00 Spotkanie z władzami Gminy Bobrowniki, wspólne pamiątkowe zdjęcie
11:30 do zmierzchu – prezentacja i loty modeli,

Niedziela 23 lipca 2023 r.

Niedziela, to dzień pożegnań i wyjazdów, nie mniej przewidujemy
od 9:00 - prezentacja i loty modeli,

16:00 Zakończenie zlotu WARBIRDS 2022.

Zobacz jak do nas dojechać byś nie błądził!

 

Zgłoś nam zamiar uczestnictwa w Zlocie WARBIRDS 2023

MIĘDZYNARODOWY ZLOT MODELARZY RC

"WARBIRDS 2023" 


FORMULARZ - ZGŁOSZENIE

 

Proszę o zarejestrowanie mnie jako zainteresowanego udziałem w Zlocie "WARBIRDS 2023" organizowanym przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach w dniach 21- 23 lipca 2023 r.


Wysyłając formularz - zgłoszenie oświadczam że:

 • uczestnicząc w zlocie  ponoszę pełną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich,
 • spełniam warunki rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/944 obowiązujące pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
 • zapoznałem się i akceptuję "Regulamin użytkowania lotniska modelarskiego Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach"
 • jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach filmowych wykonanych podczas Zlotu "WARBIRDS 2023". Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w tym plakaty, materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz internecie, w tym na portalach społecznościowych jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube, pfmrc itp., Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
 • przyjmuję do akceptującej wiadomości, że moje dane osobowe będą zbierane przez Sportowy Klub Modelarski, oraz że dane te nie będą udostępniane bez mojej zgody osobom trzecim i innym podmiotom,
 • wiem, że mam prawo wglądu i możliwość poprawiania moich danych osobowych.

* Pole wymagane

Po odświeżeniu strony (F5) Twoje Imię i Nazwisko powinno pojawić się poniżej!!!

 

ImięNAZWISKOKrajMiejscowość
WłodzimierzLisikPolskaWarszawa
MateuszWójtowiczPolandTomaszów Mazowiecki
JacekSzczyrbaPolskaWarszawa
PiotrLangnerPolskaKatowice

 

 

Będzie miło spotkać się ze starymi znajomymi, oraz poznać nowych pasjonatów modelarstwa redukcyjnego

Wszelkie kolejne informacje, zamieszczać będziemy na naszej stronie internetowej, zatem prosimy o jej śledzenie.
Główne założenia pozostaną niezmienne, ale w szczegółach coś może ulec zmianie!

Macie pytania, to prosimy o ich zadawanie. Postaramy się rzeczowo na wszystkie odpowiadać.

Prosimy o rozpowszechnianie informacji o zlocie do wszystkich zainteresowanych!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

01.02.
2023 r.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
SPORTOWEGO KLUBU MODELARSKIEGO
w BOBROWNIKACH.
 

 

  Informujemy, że Walne Zebranie Członków Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach podsumujące działalność stowarzyszenia w roku 2022 oraz określający kierunki działalności w roku 2023 odbędzie się 24 lutego 2023 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Bobrownikach przy ul. Sienkiewicza 121 A.
W przypadku braku wymaganej statutem obecności członków w pierwszym terminie Walne Zebranie odbędzie w drugim terminie tj. o godz. 18:15.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Prezes Zarządu SKM w Bobrownikach - kol. Mariusz Grzywaczyk e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Za zarząd SKM w Bobrownikach
Prezes Zarządu
Mariusz GRZYWACZYK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12.01.
2023 r.
KOLEJNE ZEZWOLENIE NA OPERACJE
WYKONYWANE
W RAMACH KLUBÓW LUB STOWARZYSZEŃ
MODELARSTWA LOTNICZEGO
 

 Kolejny klub, tym razem już czwarty, co wynika z numeracji zezwolenia, otrzymał z ULC zezwolenie na operacje wykonywane w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.
Klubem tym jest Sportowy Klub Modelarski RC - Turlej (Piotrków Trybunalski).
Kopia zezwolenia poniżej.

   

Jeżeli chcesz zobaczyć stronę w powiększeniu stań myszką na danej stronie zezwolenia,
kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję "Otwórz odnośnik w nowej karcie",
lub kliknij lewym przyciskiem myszy na stronie którą chcesz powiększyć.

Informujemy ponadto, że prace związane z otrzymaniem zezwolenia na wykonywanie lotów w ramach Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach są w trakcie załatwiania.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

22.12.
2022 r.
UWAGA! - CZŁONKOWIE SKM BOBROWNIKI
PILOCI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH (BSP)
 

 W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BST), w DZIENNIKU URZĘDOWYM URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO ukazały się wytyczne Prezesa ULC w sprawie wykonywania operacji przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych.

Wytyczne określają:

1) warunki wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej” i kategorii „szczególnej”, w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego – stanowiące załącznik nr 1 do wytycznych;
2) sposób prowadzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych – stanowiący załącznik nr 2 do wytycznych;
3) sposób wyznaczania oraz uznawania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiotów przeprowadzających szkolenia i egzaminy uprawniające do uzyskania kompetencji pilota do wykonywania operacji w kategorii „szczególnej” – stanowiący załącznika nr 3 do wytycznych;
4) rodzaje oraz sposób wydawania dokumentów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych uprawniających do wykonywania operacji systemami bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” i „szczególnej” oraz sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów, w celu uzyskania tych kompetencji – stanowiący załącznik nr 4 do wytycznych;
5) sposób przeprowadzania konwersji dokumentów wydanych do dnia 30 grudnia 2020 r. operatorom bezzałogowych statków powietrznych UAVO, na podstawie przepisów ustawy – Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, pozwalających na wykonywanie operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w terminach przewidzianych w art. 20-23 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych – stanowiący załącznik nr 5 do wytycznych

Wszystkie wytyczne są ważne, ale szczególnie istotne i dotyczące członków Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach są postanowienia rozdziału 5 Załącznika nr 1.

WYTYCZNE PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO pod linkiem: https://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2021/35/akt.pdf

Wszystkich członków SKM Bobrowniki proszę o zapoznanie się z wytycznymi.
Informuje ponadto, że prace związane z otrzymaniem zezwolenia na wykonywanie lotów w ramach Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach są w trakcie załatwiania.

Mariusz GRZYWACZYK
Prezes Zarządu
Sportowego Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

 

 

08.12.
2022 r.
UWAGA! - PILOCI BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW
POWIETRZNYCH (BSP)

 

 

 

 

 

Jeśli macie uwagi do rozporządzeń UE 2019/945 oraz 947 możecie to zmienić!!!

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazała się informacja: link>>>


Poniżej przedruk ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


"W listopadzie 2022 r. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) MAB powołała grupę ekspertów UAS TeB. Zadaniem tej grupy jest wypracowanie propozycji zmian przepisów, które ułatwią wykonywanie operacji BSP (zwłaszcza w operacjach niskiego i średniego ryzyka). Aktualnie trwają prace nad precyzyjnym zidentyfikowaniem problemów z regulacjami UE i opracowywane są działania naprawcze w tym zakresie.

Obejmują one m.in.:

 • opracowanie szablonów dokumentów wymaganych w kategorii szczególnej,
 • ułatwieniami przy wnioskowaniu o zezwolenia w kategorii szczególnej w operacjach niskiego ryzyka (SAIL I oraz II),
 • przygotowaniem wytycznych dot. spełnienia wymagań SORA oraz harmonizacją publikowania stref geograficznych.

Jednym z kolejnych zadań jest zebranie od Państw Członkowskich propozycji zmian do samych rozporządzeń 2019/945 oraz 2019/947.

Jest to realna szansa na zmianę przepisów!

Zachęcamy do zgłaszania uwag do rozporządzeń UE 2019/945 oraz 947 do dnia 31 grudnia 2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. używając załączonego szablonu w języku polskim lub angielskim, który jest dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/wfk2g

Przykładowe uwagi pod linkiem:  Uwagi_do_945_oraz_947.xlsx

 

Zebrane uwagi od Państwa zostaną opracowane przez ULC a następnie przesłane oficjalnie do EASA."

 

XXXXXXXXXXXXXXX

 

30.11.
2022 r.
WAŻNE - WNIOSEK NA OPERACJE LOTNICZE
W RAMACH SPORTOWEGO KLUBU
MODELARSKIEGO W BOBROWNIKACH

 Aby móc od 1 stycznia 2023 r. wykonywać loty w ramach  naszego Sportowego Klubu Modelarskiego Prezes zarządu SKM Bobrowniki kol. Mariusz Grzywaczyk  złożył do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wniosek zezwolenie na operację wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.
Otrzymane zezwolenie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie zawierało warunki na jakich członkowie klubu będą mogli wykonywać loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP)  i będzie ograniczone do terytorium Polski.

Złożony wniosek poniżej:

Pobierz:

>>> stronę 1 wniosku.

>>> stronę 2 wniosku

 Otrzymane z ULC zezwolenie niezwłocznie opublikujemy na naszej witrynie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach zarejestrowany został w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jako operator uzyskując numer identyfikacyjny

POL5be35e6644b6f

 

>>> Pobierz potwierdzenie rejestracji operatora

Ten numer identyfikacyjny operatora winien być umieszczony w każdym modelu pilota zrzeszonego w Sportowym Klubie Modelarskim w Bobrownikach.

Zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego nie zwalnia jednak członków tych klubów i stowarzyszeń z obowiązku rejestracji w rejestrze operatorów BSP i umieszczania swojego numeru identyfikacyjnego operatora w modelu obok nr identyfikacyjnego Sportowego Klubu Modelarskiego!!!.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

30.11.
2022 r.
WAŻNE - INFORMACJA ULC Z DNIA 30.11.2022 r.
 

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazała się aktualizacja z 30.11.2022 r zawierająca wskazówki dla pilotów modeli latających, latających w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego!

Pełna treść aktualizacji która ukazała się na stronach ULC pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kluby-i-stowarzyszenia-modelarskie/5342-informacje-ogolne

 Przedruk aktualizacji poniżej!

Informacje ogólne

 ZEZWOLENIA NA OPERACJE WYKONYWANE PRZY UŻYCIU SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH W RAMACH KLUBÓW LUB STOWARZYSZEŃ MODELARSTWA LOTNICZEGO

 31 grudnia 2022 r. kończy się okres przejściowy dla modelarzy.

Od 1.01.2023 r. operacje wykonywane przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych (SBSP) w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego mogą być wykonywane po zarejestrowaniu się klubu i stowarzyszenia oraz każdego z członków klubu lub stowarzyszenia w systemie rejestracji operatorów BSP.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947, Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował wskazówki dla pilotów modeli latających, które pomogą im w realizowaniu swojego hobby, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych, w tym modeli latających, które obowiązują od 31 grudnia 2020 r. i znajdą w pełni zastosowanie od 1 stycznia 2023 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przepisy te wprowadzają szereg nowych obowiązków i ograniczeń dla pilotów wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (w dalszej części zwanymi BSP), do których zalicza się także zdalnie sterowane modele latające. W odniesieniu do modelarzy, rozporządzenie odnosi się jednak w sposób zdecydowanie łagodniejszy.

Naprzeciw oczekiwaniom modelarzy, wychodzi art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/947, który mówi o możliwości wyłączenia wielu przepisów, które ograniczają możliwości wykonywania lotów dronami wykonywanymi w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Ten artykuł ma zapewnić pasjonatom modelarstwa lotniczego drogę do kontynuowania działalności hobbystycznej, w sposób zbliżony do dotychczasowego i umożliwi uprawianie modelarstwa - jako dyscypliny sportu lotniczego (także przeprowadzania zawodów), w celu wykonywania lotów rekreacyjnych, lotów pokazowych, w taki sam sposób, jak przed wejściem w życie nowych przepisów.

Regulacje unijne udostępniają pilotom zdalnie sterowanych modeli latających, trzy możliwości wykonywania operacji:

 • loty w kategorii „otwartej” w podkategorii A3,
 • wykonywanie lotów w specjalnie określonych strefach geograficznych
 • wykonywanie lotów w ramach klubów i stowarzyszeń modelarskich,

Loty w kategorii „otwartej”

Loty zdalnie sterowanymi modelami latającymi będzie można wykonywać w kategorii otwartej po spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. rejestracja operatora oraz zaliczenie szkolenia online). Loty te będą mogły być wykonywane modelami latającymi w podkategorii A3, które będą użytkowane zgodnie z warunkami określonymi w UAS.OPEN.040 części A załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947 i będą to następujące urządzenia:

 • modele latające z oznaczeniem CE klasy C0, C1, C2, C3, C4;
 • modele latające uwzględniające przepisy szczególne, które spełniają wymagania określone w art. 20 lit. b rozporządzenia (UE) 2019/947 – tzn. statki powietrzne, które nie są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/945 (nie posiadają oznaczenia CE) i których nie skonstruowano do użytku prywatnego, mogą być nadal eksploatowane na następujących warunkach: jeżeli wprowadzono je do obrotu przed dniem 1 stycznia 2024 r. - w podkategorii A3 zdefiniowanej w części A załącznika do ww. rozporządzenia, pod warunkiem, że bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową wynoszącą mniej niż 25 kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym;
 • konstrukcje własne z MTOM mniejszym niż 25 kg.

Loty w wyznaczonych strefach geograficznych (wyznaczanych przez PAŻP specjalnych strefach przestrzeni powietrznej dla systemów bezzałogowych statków powietrznych)

Loty realizowane w ramach modelarstwa można realizować w specjalnie określonych przez PAŻP strefach przestrzeni powietrznej tzw. strefach geograficznych. Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/947 państwa członkowskie mogą określić strefy, w których SBSP są zwolnione z niektórych, przewidzianych dla lotów w kategorii otwartej, wymagań technicznych lub ograniczenia operacyjne są rozszerzone, w tym ograniczenia masy BSP lub wysokości lotu.

Loty w ramach klubów i stowarzyszeń

Loty rekreacyjne, loty pokazowe, działalność sportową lub przeprowadzanie zawodów z użyciem SBSP, będzie można również wykonywać w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.

Tworzący takie organizacje osoby, same zdecydują jaka forma zrzeszania się, będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Aktualnie w Polsce istnieją następujące formy prawne zrzeszeń:

 • Stowarzyszenie (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Stowarzyszenie zwykłe (wpisane do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia)
 • Spółka akcyjna (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Spółka z o.o. (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Spółdzielnia (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego)
 • Fundacja (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego)

Podstawy prawne działalności klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Loty w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego będą mogły być wykonywane na dotychczasowych zasadach (uwzględniając przepisy krajowe i nie naruszając art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947 – dotyczącego obowiązkowej rejestracji operatorów BSP) do dnia 1 stycznia 2023 r.

Aby wykonywać loty w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego od 1 stycznia 2023 r. należy zwrócić się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na operację wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Zezwolenie takie będzie zawierało warunki na jakich operacje będą wykonywane i będzie ograniczone do terytorium Polski.

Etap złożenia wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia na operację wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego składa zarejestrowany jako operator systemu bezzałogowego statku powietrznego klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego.

Wniosek można:

 1. przesłać pocztą na adres:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa, albo
 2. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku albo
 3. złożyć poprzez platformę ePUAP: /ULCPR/SkrytkaESP.

 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego należy złożyć na wzorze dostępnym poniżej:

Wzór wniosku o zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego

Od złożenia wniosku o zezwolenie na operację wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego Prezes Urzędu ma co najmniej 30 dni na wydanie zezwolenia na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.

Aby móc wykonywać operację modelem latającym w ramach klubu lub stowarzyszenia po 1 stycznia 2023 r. klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego powinien złożyć najpóźniej 1 grudnia 2022 r. do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosek o zezwolenie na operację wykonywane w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego.

Kluby lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego chcąc uzyskać stosowne zezwolenie, będą musiały złożyć do ULC załączniki do wniosku: zbiór ustalonych procedur, strukturę organizacyjną oraz opis systemu zarządzania.

Zezwolenie będzie zawierało konkretne warunki, na jakich członkowie klubu lub stowarzyszenia będą mogli wykonywać loty. Nowe zasady będą bardzo zbliżone do tych, które obowiązywały do tej pory.

 

Po uzyskaniu zgody, klub lub stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za nadzór nad członkami organizacji i zapewnienie, że:

 • zrzeszeni piloci są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym dla ich organizacji;
 • zrzeszonych pilotów wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi zdalnie sterowanego modelu latającego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot modelu latającego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym ULC;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek ULC, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

Zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego nie zwalnia jednak członków tych klubów i stowarzyszeń z obowiązku rejestracji w rejestrze operatorów BSP.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

10.09.
2022 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - WŁOCŁAWEK 2022

 

  Zawody Makiet Zdalnie Sterowanych RC klasy F4H-P organizowane przez Kolegów z Aeroklubu Włocławskiego odbyły się zgodnie z planem w sobotę 10 września 2022 r. na lotnisku modelarskim Kruszyn.

Zawody poświęcone były pamięci zmarłego Kolegi Michała Wójcika, modelarza i szybownika, czynnego zawodnika zawodów zdalnie sterowanych makiet samolotów klasy F4C, sędziego w zawodach makiet zdalnie sterowanych klasy F4H-P w Płocku i Włocławku.
Zawody we Włocławku były ostatnimi zawodami zaliczanymi do Pucharu Polski 2022.
W zawodach zaliczanych do Pucharu Polski 2022 startowało łącznie 21 zawodników.
Uzyskane punkty w Pucharze Polski 2022 i wywalczone miejsca obrazuje poniższa tabela.

 Puchar Polski 2022 za nami. Obserwując zawody - przynajmniej mnie, seniorowi modelarstwa, administratorowi strony www.skm-bobrowniki.pl - nasuwają się pytania, np.:
- czy wszyscy zawodnicy startujący w jakichkolwiek zawodach klasy F4H-P powinni być klasyfikowani w Pucharze Polski, a może przyjąć, że klasyfikacji podlegają jedynie zawodnicy uczestniczący w N - 2 zawodach zaliczanych do Pucharu Polski,(N - ilość zawodów zaliczanych do Pucharu Polski)
- do klasyfikacji w Pucharze Polski zaliczane są wyniki z N - 1 zawodów, czy jest to sprawiedliwe? W Pucharze Polski 2022 r odjęliśmy punkty tylko jednemu zawodnikowi - jedynemu zawodnikowi który uczestniczył we wszystkich zawodach. Wynika zatem, że został jako jedyny ukarany - chyba za swoje zaangażowanie. Nie przekonuje mnie informacja, że tak przyjęta kwalifikacja dopinguje do udziału w jak największej ilości zawodów i "walki" do końca.
Zapraszam do dyskusji. Ze swoimi uwagami warto podzielić się ze wszystkimi organizatorami tegorocznych zawodów. Ja także chętnie przyjmę uwagi Kolegów.

Zawody Makiet Zdalnie Sterowanych RC klasy F4H-P oraz Puchar Polski powinny być - przynajmniej według mnie - świetną zabawą połączoną z rywalizacją i promocją naszego hobby - modelarstwa lotniczego, zatem reguły współzawodnictwa powinny być sprawiedliwe i "wypracowane" przez wszystkich uczestniczących w tej rywalizacji
Dla ułatwienia kontaktu i dyskusji, poniżej zamieszczam adresy e-mail do wszystkich organizatorów zawodów klasy F4H-P w 2022 r oraz do mnie. Uwagi najlepiej przesyłać łącznie do wszystkich niżej podanych.
Organizator zawodów w:
Płocku - kol. Sławomir Sosnowski e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Bobrownikach - kol. Mariusz Grzywaczyk e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Turleju (Piotrków Trybunalski) - kol. Dariusz Radomiak e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Kowali (Kielce) - kol. Piotr Gołacki e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Włocławku - kol. Wojciech Modrzejewski e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I do mnie: Stanisław Szczęśniak e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla ułatwienia przypomnienia sobie Regulaminu Pucharu Polski klasy F4H-P podaje link: http://f4hp.rcplock.pl/

Obejrzyj udostępnione nam przez kol. Sławka Sosnowskiego zdjęcia z zawodów we Włocławku link>>>

 

 

Poniżej przedruk informacji o zawodach z witryny internetowej Kolegów z Płocka.

  "Zawody rozpoczęły się wcześnie rano od oceny statycznej modeli. Ze względu na padający deszcz ocena została przeprowadzona w aeroklubowym hangarze. Po zakończeniu oceny zrobiliśmy grupową fotografię i zaczęliśmy patrzeć na różne portale pogodowe, radary itp. aplikacje, zaklinając padający deszcz. Chyba zaklęcia (czasem niewybredne) podziałały, bo pomimo tego, że niektóre ze źródeł pokazywały nieustanne opady, deszcz nagle przestał padać i zawodnicy ok. godziny 12:30 przenieśli się na pas modelarski i rozpoczęli pierwszą kolejkę lotów.

Zawodnicy byli na tyle zorganizowani, że wszystko szło bardzo sprawnie. Udało się rozegrać dwie kolejki lotów. Dużym pozytywem był praktycznie całkowity brak wiatru, pozwalający pilotom mniejszych, lżejszych modeli zaprezentować w pełni swoje umiejętności pilotażu. Zawody zostały zakończone krótkim wspomnieniem kol. Michała Wójcika, odczytaniem wyników, wręczeniem dyplomów uczestnictwa oraz pucharów zwycięzcom tej edycji zawodów.

 Warto w tym miejscu wspomnieć, że oprawa graficzna imprezy, dyplomy oraz puchary zostały zasponsorowane przez firmę "P.U.H.P. WW Reklama", którą prowadzi żona Michała, Pani Wanda Wójcik z synami. Pani Wanda zaszczyciła nas również swoją obecnością na ceremonii zakończenia zawodów i wręczenia nagród.
Na pierwszym stopniu podium uplasował się Dariusz Dylak, drugie miejsce przypadło w udziale Marcinowi Janoszukowi, a trzecie miejsce zajął Adam Janoszuk po bardzo dobrych lotach małym piankowym modelem "pudełkowego" Fly Baby, czym udowodnił, że można takimi modelami skutecznie konkurować z większymi makietami - BRAWO Adam!
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Tabela wyników:

 

 
Poniżej zdjęcie zwycięzców tej edycji zawodów (od lewej: Marcin Janoszuk, Dariusz Dylak, Adam Janoszuk).

 

Organizatorem zawodów był kol. Wojciech Modrzejewski, a sędziami w tej edycji byli: Piotr Piszczek (sędzia główny), Stanisław Maciąg i Filip Szymański.

Zawody we Włocławku były ostatnimi zawodami z cyklu Pucharu Polski w klasie F4H-P. Po podliczeniu wyników ze wszystkich edycji zawodów, które zostały zaliczone do klasyfikacji, tj. zawodów w Płocku, Bobrownikach, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach i Włocławku, zwycięzcą został kol. Mariusz Grzywaczyk z SKM Bobrowniki - Wielkie GRATULACJE!.

 

Niestety Mariusz z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w zawodach we Włocławku, więc puchar zostanie przekazany Mariuszowi uroczyście na kolejnych zawodach.
Pełny ranking zawodników dostępny jest na stronie http://f4hp.rcplock.pl"

Galeria zdjęć z zawodów: Link>>>

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

20.08.
2022 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - KOWALA 2022


Organizatorem kolejnych zawodów makiet zdalnie sterowanych w klasie F4H-P był Klub Modelarstwa Sportowego w Kielcach. Zawody się 20 sierpnia 2022 r. na lotnisku modelarskim KMS Kielce w Kowali. Były to już czwarte zawody zaliczane do Pucharu Polski 2022 w klasie F4H-P.
Na starcie stanęło 8 zawodników.

Pogoda dopisała. Rozegrano trzy kolejki lotów.  Niestety nie wszystkim zawodnikom dopisało szczęście i nie wszystkie loty zakończyły się pomyślnie.
Uzyskane wyniki obrazuje poniższa tabela:


Sędziami w tych zawodach byli:  Marek FILAS, Andrzej PIKOSZ, Dariusz RADOMIAK.


Zawody wygrał kol. Wojciech PILCH z Aeroklubu Krakowskiego. Drugie miejsce wywalczył kol. Adam WIECZOREK z Aeroklubu Śląskiego, a trzecie kol. Paweł NOGAJ reprezentujący KMS Kielce.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w zawodach.

A na zakończenie pamiątkowe zdjęcia

 

Zawody zaliczane były do Pucharu Polski 2022, zatem wszyscy zawodnicy zebrali punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w klasie F4H-P w sezonie 2022.
Punktacja w Pucharze Polski po czterech zawodach: 
Pierwsza dziesiątka, zgodnie z obowiązującym regulaminem PP, przedstawia się następująco:

1. Mariusz Grzywaczyk z 379,01 pkt. PP,
2. Wieczorek Adam z 298,25 pkt. PP
3. Hlebowicz Marek z 296,43 pkt. PP,
4. Sulitka Jerzy z 271,47 pkt. PP,
5. Pilch Wojciech z 198,26 pkt. PP,
6. Nogaj Paweł z 191,00 pkt. PP,
7. Modrzejewski Wojciech z 172,82 pkt. PP,
8. Stan Jarosław z 171,83 pkt. PP,
9. Habior Piotr z 141,64 pkt. PP,
10. Siołek Tomasz z 130,40 pkt. PP.

 Dziękujemy organizatorom, wszystkim zawodnikom, sędziom i widzom za sympatyczną świetną sportową atmosferę!
Pod poniższym linkiem można obejrzeć zdjęcia wykonane podczas zawodów.

 Zdjęcia z zawodów >>>

Do zobaczenia na kolejnych zawodach!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26.07.
2022 r.
PO WARBIRDS 2022

Kolejny Zlot Modelarzy RC WARBIRDS 2022 za nami. W tym roku również gościliśmy dużą liczbę modelarzy ze swoimi modelami.


I w tym roku na zlot przybyła ekipa modelarzy z Austrii ze swoimi wspaniałymi modelami.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za serdeczną koleżeńską atmosferę.

Były też przedstawicielstwa firm modelarskich

Za pomoc w organizacji zlotu serdecznie dziękujemy Gminie Bobrowniki i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zarejestrowali się elektronicznie poprzez formularz na naszej witrynie internetowej.
Może w tym roku jeszcze nie potrafiliśmy wykorzystać daru możliwości rejestracji elektronicznej, nie mniej zdobyliśmy kolejne doświadczenie, które postaramy się wykorzystać przy najbliższej okazji!

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tegorocznego zlotu: link>>>

 oraz zdjęć wykonanych przez Kolegów:

Krzysztofa M: link>>>
i
Piotra Sz. link>>>

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

09.07.
2022 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - TURLEJ 2022


Zgodnie z planem 9 lipca 2022 r. na lotnisku modelarskim SKMRC Turlej (Piotrków Trybunalski) odbyły się kolejne zawody makiet radiosterowanych w klasie F4H-P.
Na starcie stanęło 10 zawodników.

 

Wiatr nie rozpieszczał zawodników i można powiedzieć, że "troszkę rozdawał karty".
Również z powodu nasilających się porywów wiatru zdecydowano rozegrać jedynie dwie kolejki lotów.

Uzyskane wyniki obrazuje poniższa tabela:


Sędziami w tych zawodach byli: Andrzej PIKOSZ, Marek FILAS, Bahjat QADDOURAH.


Zawody wygrał kol. Adam Wieczorek z Aeroklubu Śląskiego modelem P47D. Drugie miejsce wywalczył kol. Artur Borowski, a trzecie kol. Marcin Żyła.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Zawody zaliczane były do Pucharu Polski 2022, zatem wszyscy zawodnicy zebrali punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w klasie F4H-P w sezonie 2022.

Punktacja w Pucharze Polski po trzech zawodach na pierwszych trzech miejscach zgodnie z obowiązującym regulaminem PP przedstawia się następująco:

1. Mariusz Grzywaczyk z 282,48 pkt. PP,
2. Marek Hlebowicz z 215,73 pkt. PP,
3. Adam Wieczorek z 200,00 pkt.PP,

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, sędziom i widzom za świetną sportową atmosferę!

Pod poniższym linkiem można obejrzeć zdjęcia wykonane podczas zawodów.

 Zdjęcia z zawodów >>>

Do zobaczenia na kolejnych zawodach!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
05.06.
2022 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - BOBROWNIKI 2022

 

W sobotę 4 czerwca 2022 r. na naszym lotnisku modelarskim w Bobrownikach rozegraliśmy po raz drugi zawody makiet RC w klasie F4H-P.
Na starcie stanęło 9 zawodników ze swoimi wspaniałymi maszynami.

W tym roku udało się rozegrać trzy kolejki lotów.
Uzyskane wyniki obrazuje poniższa tabela:

 Sędziami w tych zawodach byli: Eugeniusz Twarkowski. Roman Pietrzyk, Bahjat Qaddourah.
Zawody wygrał kol. Adam Wieczorek z Aeroklubu Śląskiego modelem P47D. Drugie miejsce wywalczył kol. Piotr Habior, a trzecie kol. Mariusz Grzywaczyk, obaj z SKM Bobrowniki.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Zawody zaliczane były do Pucharu Polski 2022, zatem wszyscy zawodnicy zebrali punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w klasie F4H-P w sezonie 2022.

Punktacja w Pucharze Polski po dwóch zawodach przedstawia się następująco:
1. Mariusz Grzywaczyk  z 183,94 pkt. PP,
2. Tomasz Siołek z 130,48 pkt. PP,
3. Marek Hlebowicz z 126,62 pkt.PP,

Dziękujemy wszystkim zawodnikom, sędziom i widzom za świetną sportową atmosferę!
Do zobaczenia na kolejnych zawodach!

Członkowie
Sportowego Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
25.06.
2022 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - PŁOCK 2022

 

 

Zawody makiet zdalnie sterowanych w klasie F4H-P organizowane przez Kolegów z Płockiej Grupy Modelarskiej RC odbyły się ze względu na warunki atmosferyczne z jednodniowy poślizgiem w niedzielę 22 maja 2022 r. na lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku.
Tak jak w roku ubiegłym jednym z zawodników w tych zawodach był nasz Kolega - Mariusz GRZYWACZYK.
Poniżej przedruk informacji o zawodach z witryny internetowej Kolegów z Płocka.

Zawody makiet w klasie F4H-P - Płock 2022 rozegrane.

 

 W niedzielę, na naszym polu lotów, odbyły się pierwsze z cyklu Pucharu Polski zawody makiet latających samolotów w klasie F4H-P. Planowane pierwotnie na sobotę zawody musiały zostać przesunięte na niedzielę ze względu na porywisty wiatr i opady deszczu. W niedzielę pogoda była trochę lepsza - poprawiła się na tyle, że pozwoliła rozegrać zawody. Temperatura i silny wiatr zawodników nie rozpieszczały. W tych warunkach modele radziły sobie różnie. Te cięższe, które miały nadmiar mocy opierały się podmuchom wiatru. Te z mniejszym zapasem nie dały rady i niestety uległy dość poważnym uszkodzeniom.
W tej edycji zawodów na starcie stanęło jedynie 6 zawodników.
Zawody rozpoczęliśmy od oceny statycznej. Ocena poszła bardzo sprawnie i już ok godz 10:00 sędziowie zarządzili start pierwszej kolejki lotów.
Również w tym roku położyliśmy mocny nacisk na przygotowanie pola lotów. Żaden z modeli nie miał kłopotów ze startem czy lądowaniem.
Udało nam się rozegrać 3 kolejki lotów, które finalnie zdecydowały o końcowej klasyfikacji.
Wszyscy zawodnicy zebrali pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w klasie F4H-P w sezonie 2022.
Tę edycję wygrał Marek Hlebowicz. Drugie miejsce przypadło w udziale Mariuszowi Grzywaczykowi latającemu dużym modelem Skywalkera z napędem elektrycznym, a trzecie miejsce zajął nasz klubowy kolega Tomek Siołek. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Tabela wyników:


Poniżej zdjęcie zwycięzców tej edycji zawodów (od lewej: Mariusz Grzywaczyk, Marek Hlebowicz, Tomasz Siołek).


Organizatorem zawodów była sekcja modelarska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, a sędziami w tej edycji byli: Stanisław Maciąg, Filip Szymański i Paweł Dzierżanowski.

Dziękuję sędziom i wszystkim zawodnikom za świetną sportową atmosferę. Miło było Was kolejny raz widzieć!
Dziękujemy również sponsorom - firmie Petrotel Sp. z o.o i sklepowi modelarskiemu Ol-Pen Model, które już od jakiegoś czasu wspierają nasze poczynania.
Galeria zdjęć Wojtka:Link
Kilka moich fotek:Link
Film z zawodów:


SlavikS dnia 23.05.2022 08:59


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
02.04.
2022 r.
25-LECIE KONSTYTUCJI III RP

 
 
 
 
W dniu 2 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy 25 - lecie naszej obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - fundamentu całego systemu prawnego, praworządności, źródła praw i wolności wszystkich obywateli Polski.
Konstytucji przez niektórych atakowanej i wypaczających jej zapisy, przez większość szanowanej i deklarujących pełne poszanowanie i przestrzegających jej zapisów.
Warto przypomnieć sobie Preambułę Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

02.04.
2022 r.
DZIEŃ DZIECKA 2022 W SKMRC TURLEJ Koledzy ze Sportowego Klubu Modelarskiego RC - TURLEJ (Piotrków Trybunalski) zapraszają na  organizowany przez nich Dzień Dziecka.
Szczególnie serdecznie zapraszają opiekunów wraz z dziećmi, na które czeka szereg atrakcji.
Dzień Dziecka 2022 odbędzie się na nowo zorganizowanym przez nich lotnisku modelarskim w dniu 4 czerwca 2022 r.
Więcej o działalności stowarzyszenia w witrynie internetowej Kolegów z SKMRC TURLEJ link>>>

 

KOLEDZY PROSZĄ O ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI
DO WSZYSTKICH POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH!!!
O ORGANIZOWANYM PRZEZ NICH
DNIU DZIECKA 2022!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

31.03.
2022 r.
SKMRC TURLEJ ZAPRASZA NA ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P Koledzy ze Sportowego Klubu Modelarskiego RC - TURLEJ (Piotrków Trybunalski) zapraszają na po raz pierwszy organizowane przez nich Zawody Makiet Zdalnie Sterowanych RC klasy F4H-P.
Zawody odbędą się na nowo zorganizowanym przez nich lotnisku modelarskim w dniu 9 lipca 2022 r.
 
Więcej o zawodach i działalności stowarzyszenia w witrynie internetowej Kolegów z SKMRC TURLEJ  link>>>

 

KOLEDZY PROSZĄ O ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ORGANIZOWANYCH PRZEZ NICH
ZAWODACH MAKIET ZDALNIE STEROWANYCH RC W KLASIE F4H-P
DO WSZYSTKICH POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

21.03.
2022 r.
ZMARŁ NESTOR POLSKIEGO MODELARSTWA


W dniu 21 marca 2022 roku w wieku 98 lat zmarł nestor polskiego modelarstwa

śp. Jan MARCZAK

W latach 1953 - 1985 pełnił funkcję kierownika Wydziału Modelarstwa w Lidze Przyjaciół Żołnierza  i Lidze Obrony Kraju. Był wieloletnim sekretarzem Centralnej Komisji Modelarstwa.
Autor wielu książek i publikacji o tematyce modelarskiej. Współzałożyciel popularnego, kultowego miesięcznika "Modelarz", którego był długoletnim redaktorem.
Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i Ligii Obrony Kraju.
Laureat "Błękitnych Skrzydeł".
Całe swoje życie poświęcił politechnicznemu wychowaniu młodzieży poprzez modelarstwo.

R.I.P.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06.02.
2022 r.
PUCHAR POLSKI W KLASIE F4H-P


Logo zawodów F4H-P opracowane przez Kolegów z AZM Płock

 

   

W bieżącym roku pięć klubów modelarskich:

- AZM Płock
- SKM Bobrowniki,
- KMS Kowala (Kielce)
- SKMRC Turlej (Piotrków Trybunalski)
      - AZM Włocławek

zdecydowało się na organizacje na swoich terenach zawodów makiet zdalnie sterowanych w klasie F4H-P.
Postanowiły również. że oprócz zawodów rozegrany zostanie po raz pierwszy  PUCHAR POLSKI w klasie F4H-P.
Kalendarz zawodów zaliczanych do Pucharu Polski w klasie F4H-P w roku 2022 przedstawia się następująco:

 
 Organizator Termin

 Kontakt do organizatora

 AZM Płock21-05-2022 r.
  Sławomir Sosnowski
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 SKM Bobrowniki 11-06-2022 r.  Mariusz Grzywaczyk
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 SKMRC Turlej (Piotrków Trybunalski)09-07-2022 r.  Dariusz Radomiak
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 KMS Kowala (Kielce)20-08-2022 r.  Piotr Gołacki
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 AZM-Włocławek10-09-2022 r.  Wojciech Modrzejewski
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Być może znajdą się jeszcze chętni do organizacji kolejnych zawodów makiet zdalnie sterowanych RC w klasie F4H-P i włączenia ich do Pucharu Polski.
Niezdecydowani mają czas do 31 marca 2022 r.
 
Zapraszamy również na stronę Kolegów z AZM Płock poświęconą wyłącznie zawodom makiet zdalnie sterowanych RC i Pucharowi Polski klasy F4H-P: link>>>

 

PROSIMY O ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ZAWODACH i PUCHARZE POLSKI DO WSZYSTKICH POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

19.08.
2021 r.
PO WARBIRDS 2021

 

W Europie coraz częściej ukazują się informacje o działalności Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.
Ostatnio w poczytnym magazynie
R/C Scale INTERNATIONAL ukazał się artykuł o organizowanym cyklicznie przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach Zlocie Modelarzy WARBIRDS 2021.
Niestety nasza działalność nie jest zauważana w Polsce. Poniżej zamieszczamy skan tegoż artykułu w oryginalnej wersji oraz jeszcze niżej jego tłumaczenie.
Uwaga: Klikając na poniższej wybranej stronie artykułu prawym przyciskiem myszy oraz wybierając na komputerze "Otwórz obraz w nowej karcie"  lub smartfonie "Otwórz obraz" otworzy się dana strona w większym rozmiarze!Poniżej tłumaczenie powyższego artykułu:

width="auto"

WARBIRDS 2021

WIELKIE WYDARZENIE W POLSCE

Mariusz Grzywaczyk
Warbirds 2021 to największe spotkanie modelarzy R/C w Polsce, które odbyło się już po raz piąty i miało miejsce w dniach 22-25 lipca 2021 roku na lotnisku Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.

Pierwsza edycja imprezy odbyła się jeszcze
w lipcu 2017 roku, wtedy nikt nie spodziewał się, że rozrośnie się ona do najgłośniejszego wydarzenia modelarskiego w Polsce.

Na naszej imprezie spotykają się modelarze najbardziej znani ze startów w F4C, F4G. Odwiedzają nas koledzy z kilku krajów Europy: Niemcy, Austria, Czechy, Malta.

Podczas obecnego pikniku, mogliśmy podziwiać świetnie wykonane makiety samolotów z całego świata.

Zazwyczaj pierwsi modelarze przyjeżdżają
na miejsce już w czwartek, kiedy teren zaczyna zamieniać się w pole namiotowe. Zapewniamy bardzo dobre warunki z bieżącą wodą, toaletami, prysznicami z ciepłą wodą
i prądem. Jesteśmy również w stanie zorganizować wyżywienie dla uczestników.
Wieczornym spotkaniom modelarzy towarzyszy wspaniała atmosfera.

Musimy robić to dobrze, skoro mamy gości, którzy biorą udział w imprezie od początku jej istnienia.

Niewątpliwie gwiazdą tegorocznego Warbirds 2021 był zespół  kolegów z Austrii z Franzem Obenaufem. Przywieźli świetnie zbudowane
i jeszcze lepiej prezentujące się
w powietrzu modele P-47 Thunderbolt.
Loty ich Thunderboltów z silnikami Moki 400 były niezwykle realistyczne, a przeloty
z rykiem silników zbierały gromkie brawa
od setek widzów i powtarzane były po kilka razy każdego dnia.

Austriacy przywieźli też piękne Ju-188
o rozpiętości ponad 6 metrów.

Kołowanie Junkersa z dźwiękiem silników Moki 250 "to muzyka dla uszu modelarzy". Franz obiecał, że w przyszłym roku, po nabraniu większej wprawy, poleci Ju-188
w Bobrownikach - trzymamy go za słowo
i czekamy z niecierpliwością!

Bartek.... ze swoim F-16 Flying Falcon w tureckich barwach dał imponujący pokaz, a model w czarno-złotej kolorystyce był jedną z gwiazd imprezy. Loty F-16C Solo Turk wzbudziły duże zainteresowanie wśród publiczności zgromadzonej na Warbirds. Bartek wykonał kilka spektakularnych lotów, demonstrując możliwości akrobacyjne tego modelu odrzutowca, a także imponującą sterowność przy małych prędkościach
z wykorzystaniem skutecznych hamulców aerodynamicznych. Świetny pokaz Bartek!

Drugim bardzo popularnym odrzutowcem był F-86 Sabre, który wykonał kilka spektakularnych przelotów na niskim pułapie
i był prawie nie do odróżnienia od oryginału.

Mogliśmy również podziwiać kilka modeli, które odtworzyły w powietrzu część historii polskiego lotnictwa. Pierwszym z nich były modele PZL-23b Karaś zaprojektowane przez Irka Potockiego i zbudowane przez Irka i Piotra. Modele były pięknie wykończone 
z zachowaniem wszystkich szczegółów pełnowymiarowego samolotu, będąc jednocześnie w oryginalnych barwach polskich dywizjonów z września 1939 roku.

 Na wystawie statycznej prezentowany był model jednego z najsłynniejszych myśliwców II wojny światowej, Spitfire Mk9, w barwach jednego z polskich dywizjonów w Anglii - mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy ten model w powietrzu.
W tym roku na Warbirds gościły trzy modele A6M Zero, przypominając nam o tym legendarnym samolocie Cesarstwa Japonii. Doskonałe właściwości lotnicze tej maszyny zostały zademonstrowane w locie, a jeden z pilotów modelu miał nawet charakterystyczną opaskę "Kamikaze". Wszystkie trzy modele były w pełni dopracowane, a ich wykończenie było typowe dla mocno eksploatowanych pełnowymiarowych egzemplarzy podczas wojny na Pacyfiku.

Oczywiście w imprezie uczestniczyło znacznie więcej modeli, ok 120, jednak opis wszystkich zająłby zbyt wiele miejsca.

 Pilotów uczestniczących zarejestrowaliśmy  85. Wszyscy spotykaliśmy się na wieczornych imprezach przy muzyce "live".

Nagrodę za najbardziej spektakularny pokaz lotniczy otrzymał Franz i jego zespół kolegów za ich Thunderbolty.
W organizacji WARBIRDS bardzo pomocny był dla nas samorząd gminy Bobrowniki.

W szczególności chcielibyśmy podziękować Pani Wójt Małgorzacie Bednarek.
Przy okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich na Warbirds VI w Bobrownikach w lipcu 2022 roku, który odbędzie się na lotnisku SKM Bobrowniki.

Zapraszamy na naszą witrynę internetową: www.skm-bobrowniki.pl gdzie można zobaczyć lokalizację lotniska oraz relację zdjęciową  z Warbirds 2021.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebooku: SKM-Bobrowniki.

Mariusz Grzywaczyk
SKM Bobrowniki

Wspaniałe lotnisko Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach

Jeden z 3 wspaniałych Mitsubishi Zero obecnych na imprezie

Wojskowe odrzutowce to także zabytkowe wojenne samoloty! Oto wspaniały Vampire

Dwa niesamowite, ogromne i wspaniałe Ju-188 Franza Obenaufa i Adi Leopolda.

Piloci i modele oczekujący na lot.

Zarówno PZL-26, jak i RWD-5 bis Stanisława Skarżyńskiego noszą oznaczenia samolotów,
które latały w ramach Atlantic Challenge w 1933 roku. Wyglądały świetnie na ziemi i w locie.

 

Trzy egzemplarze PZL-23b zaprojektowane przez Ireneusza Potockiego znalazły się na imprezie,
honorując historię polskiego lotnictwa.

 

P-47 Thunderbolt w akcji

 

F-86 Sabre wykonywał spektakularne loty na niskich wysokościach
i wyglądał zupełnie jak jego pierwowzór.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
10.08.
2021 r.
ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P - PŁOCK 2021

 

 

Zawody makiet zdalnie sterowanych w klasie F4H-P organizowane przez Kolegów z Płockiej Grupy Modelarskiej RC odbyły się zgodnie z planem w sobotę 11 września 2021 r. na lotnisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku.
Jednym z zawodników w tych zawodach był nasz Kolega - Mariusz GRZYWACZYK.
Poniżej przedruk informacji o zawodach z witryny internetowej Kolegów z Płocka.

Zawody makiet w klasie F4H-P - Płock 2021 rozegrane.

 

 

W sobotę, na naszym polu lotów, odbyły się zawody makiet latających samolotów w klasie F4H-P.
Zawodnicy przyjechali ze znanymi z poprzednich edycji zawodów modelami, ale pojawiły się też nowości.
Niewątpliwą perełką był model "Karasia" wystawiony do obejrzenia na wystawce statycznej - makieta ważąca ok. 26 kg.
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem wykonania tego modelu począwszy od wnętrza kabiny, onitowania i pozostałych szczegółów konstrukcyjnych.

W tej edycji zawodów na starcie stanęło 11 zawodników.

Zawody rozpoczęliśmy bardzo wcześnie od oceny statycznej. Ocena poszła bardzo sprawnie i już ok godz. 10:30 sędziowie zarządzili start pierwszej kolejki lotów.
Również w tym roku położyliśmy mocny nacisk na przygotowanie pola lotów. Żaden z modeli nie miał kłopotów ze startem czy lądowaniem. Pogoda do latania była idealna. No, może troszkę przeszkadzał kręcący wiaterek. Udało nam się rozegrać 3 kolejki lotów, które finalnie zdecydowały o końcowej klasyfikacji. Tę edycję wygrał Darek Dylak po pięknych lotach japońskiego "Zera". Drugie miejsce przypadło w udziale Marcinowi Janoszukowi latającemu już któryś sezon modelem Sea Fury, a trzecie miejsce zajął Marcin Żyła zwaloryzowanym na maszynę grupy "Żelazny" Zlinem.

Tabela wyników:

 

Poniżej zdjęcie szczęśliwych zwycięzców tej edycji zawodów (od lewej: Marcin Żyła, Darek Dylak, Marcin Janoszuk).

Organizatorem zawodów była sekcja modelarska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej, a sędziami w tej edycji byli: Piotr Piszczek, Filip Szymański i Stanisław Maciąg.
Dziękuję sędziom i wszystkim zawodnikom za świetną sportową atmosferę. Miło było Was kolejny raz widzieć!
Dziękujemy również sponsorom, bez których te zawody byłyby mocno skromniejsze, o ile w ogóle by się odbyły - firmie Petrotel Sp. z o.o. i sklepowi modelarskiemu Ol-Pen Model, które już od jakiegoś czasu wspierają nasze poczynania.
SlavikS dnia 12.09.2021 19:20

 

>>>

Płocka Grupa Modelarska RC zaprasza na zawody makiet zdalnie sterowanych w klasie F4H-P -  Płock 2022, które planowane są tradycyjnie na wrzesień 2022 r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26.07.
2021 r.
KLUB MODELARSKI "PA-LO-OK" KRAŚNIK ZAPRASZA

 

 

Koledzy z Kraśnickiego Klubu Modelarskiego "PA-LO-OK" zapraszają na XXIII Ogólnopolski Piknik Modelarski pt. "Każdy może latać".

Piknik odbędzie się w dniach 7 - 8 sierpnia 2021 r. na lotnisku modelarskim KKM "PA-LO-OK" w Kraśniku przy ulicy Szewskiej (Pasieka)

 

 

Zobacz zdjęcia z pikniku

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
20.06.
2021 r.
PIERWSZE ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P

W sobotę 19 czerwca 2021 r. po raz pierwszy na naszym lotnisku modelarskim w Bobrownikach rozegraliśmy zawody makiet latających RC w klasie F4H-P.
Na starcie zameldowało się dziewięciu zawodników.
Najliczniej reprezentowani byli inicjatorzy zawodów tej klasy modeli, czyli ekipa z Płocka.


Zawody rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem, rejestracją zawodników. Po zakończonej rejestracji odbyła się ocena statyczna modeli.

Po ocenie statycznej odbyła się krótka odprawa pilotów, losowanie numerów startowych, wspólna upamiętniająca zawody fotografia

I przygotowanie do pierwszej kolejki lotów.
Sędziami zawodów byli: Eugeniusz TWARKOWSKI, Marian KAZIRÓD i Roman PIETRZYK.

Lotnisko nasze wbrew pierwszym wrażeniom jest lotniskiem trudnym, o czym przekonali się boleśnie niektórzy zawodnicy.
Mamy nadzieję, że następnym razem kilka lotów przed oficjalnymi, ocenianymi lotami pozwoli im się "wlatać" w nasze tereny.
"Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma", a że o przydatne pod nasze hobby tereny w naszym rejonie bardzo trudno, z naszego lotniska jesteśmy dumni i zadowoleni!
Bezpośrednio po pierwszej kolejce lotów ocenianych nastąpiła druga kolejka, po zakończeniu której organizatorzy zarządzili przerwę obiadową.
Mimo, że zawodnicy szykowali się do trzeciej kolejki lotów, zawody zakończono po drugiej kolejce, wręczając dyplomy uczestnictwa oraz dyplomy i pucharki zwycięzcom.
Niestety nie obejrzeliśmy lotu modelu Bohdana ŚLIWA, który nie zdołał ustabilizować pracy silnika modelu.
Pierwszą edycją zawodów F4H-P w Bobrownikach wygrał Adam WIECZOREK z Aeroklubu Śląskiego, drugie miejsce zajął Robert ŁOŻYŃSKI z Aeroklubu Płockiego, a trzecie Mariusz GRZYWACZYK ze Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.


Uzyskane oceny i klasyfikację przedstawia poniższa tabelka.

 

Zawodom towarzyszyła wystawa modeli depronowych wykonanych od podstaw przez Andrzeja KORZENECKIEGO z Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach


oraz pokazy lotów makiet gigantów samolotów PZL.23 Karaś i Nieuport 11 wykonanych przez Piotra KAPLONA z Aeroklubu Rybnickiego.


Dziękujemy za wszystkie zgłoszone nam uwagi. Na pewno wykorzystamy je przy organizacji kolejnych zawodów.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, sędziom, uczestnikom i widzom za świetną sportową atmosferę.

Miło było Was wszystkich gościć na naszym lotnisku!
Zapraszamy nie tylko na organizowane przez nas zawody!

Zobacz galerię zdjęć z zawodów >>>

Członkowie Sportowego Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

Co sądzą o nas inni >>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

09.06.
2021 r.
WAŻNE - INFORMACJA ULC Z DNIA 09.06.2021 r.

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego ukazała się aktualizacja z 09.06.2021 r zawierająca wskazówki dla pilotów modeli latających, latających w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego!

Istotną informacją jest to, że loty w ramach stowarzyszeń lub klubów modelarstwa lotniczego będą mogły być kontynuowane na dotychczasowych zasadach (uwzględniając przepisy krajowe i nie naruszając art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947 – dotyczącego obowiązkowej rejestracji operatorów BSP) do dnia 1 stycznia 2023 r.

W tym czasie należy zwrócić się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Zezwolenie takie będzie zawierało warunki na jakich operacje będą wykonywane i będzie ograniczone do terytorium Polski.

Kluby lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego chcąc uzyskać stosowne zezwolenie, będą musiały złożyć do ULC zbiór ustalonych procedur (np. minimalny wiek członków, strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny)

Zgoda będzie zawierała konkretne warunki, na jakich członkowie klubu lub stowarzyszenia będą mogli wykonywać loty. Nowe zasady będą bardzo zbliżone do tych, które obowiązywały do tej pory.

Po uzyskaniu zgody, klub lub stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za nadzór nad członkami organizacji i zapewnienie, że:

 • zrzeszeni piloci są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym dla ich organizacji;
 • zrzeszonych pilotów wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi zdalnie sterowanego modelu latającego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot modelu latającego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym ULC;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek ULC, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

Pełna treść aktualizacji która ukazała się na stronach ULC pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kluby-i-stowarzyszenia-modelarskie/5342-informacje-ogolne

Zezwolenie nie zwalnia jednak członków klubów lub stowarzyszeń z obowiązku rejestracji operatorów BSP.

Dla przypomnienia obowiązujące nas okresy.

Jako Sportowy Klub Modelarski będziemy śledzić i na bieżąco zamieszczać ukazujące się informacje!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16.05.
2021 r.
"SKRZYDLATY RACIBÓRZ" ZAPRASZA

 

 

 

"SKRZYDLATY RACIBÓRZ" zaprasza na wały nad kanałem Ulga (wzdłuż ul. Drzewieckiego)  w Raciborzu na 14 RC AIRSHOW, który odbędzie się 11 i 12 września 2021 r.,
11 września planowane są nocne loty i biesiada dla modelarzy,
12 września cały dzień pięknych pokazów modelarskich!

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16.05.
2021 r.
ZAPROSZENIE NA IX KARKONOSKI PIKNIK MODELARSKI

 

"Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie Sudeckim zaprasza modelarzy do udziału w dziewiątej edycji Karkonoskiego Pikniku Modelarskiego, który odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2021 r.
Pierwszego dnia pikniku (12 czerwca) modelarze spotkają się na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego. Zaprezentują tam swoje modele. Odbędą się też loty konkursowe. Organizatorzy przygotowali też warsztaty i konkurencje dla dzieci oraz pokazy sprzętu lotniczego oraz inne atrakcje. Początek imprezy o godzinie 11:00.
Drugi dzień pikniku (13 czerwca) został zorganizowany w innym miejscu. Będzie to kultowa Góra Szybowcowa Jeżów Sudecki w pobliżu Jeleniej Góry, gdzie odbędzie się oficjalne otwarcie imprezy.
W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Odbędą się pokazy modeli oraz konkurs w precyzji pilotażu. Podobnie jak dzień wcześniej odbędą się warsztaty i konkurencje dla dzieci. Drugiego dnia dla chętnych przygotowano loty tandemowe na paralotni. Będą też pokazy grup rekonstrukcyjnych, pokazy aut amerykańskiej policji oraz inne atrakcje.
Początek imprezy o godzinie 11:00.

Więcej informacji na stronie www.pfmrc.eu oraz na profilu facebookowym Modelarnia Jeżów Sudecki."

 https://www.facebook.com/modelarniajezowsudecki/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15.05.
2021 r.
ZAPROSZENIE NA PIKNIK KMS KIELCE

 

 

KLUB MODELARSTWA SPORTOWEGO KIELCE zaprasza wszystkich pasjonatów modelarstwa lotniczego na IV PIKNIK MODELARSKI.
Piknik odbędzie się 29 maja 2021 r. (sobota) na lotnisku Klubu Modelarstwa Sportowego  w Kowali, Gmina Nowiny.
Rozpoczęcie pikniku planowane jest o godz. 12:00


Koledzy proszą o rozpowszechnianie informacji o pikniku do wszystkich zainteresowanych!

Byliśmy!!! - zdjęcia można obejrzeć klikając na link - Zdjęcia -Kowala 2021,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
31.01.
2021 r.
WAŻNE - INFORMACJA ULC Z DNIA 29.01.2021 r.

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 29 stycznia 2021 r. ukazała się informacja jak poniżej!
link:
https://ulc.gov.pl/pl/drony/kluby-i-stowarzyszenia-modelarskie/5342-informacje-ogolne

"ZEZWOLENIA NA OPERACJE WYKONYWANE W RAMACH KLUBÓW I STOWARZYSZEŃ MODELARSTWA LOTNICZEGO

Od 31.12.2020 r. do 01.01.2023 r. obowiązuje okres przejściowy dla modelarzy. Operacje BSP w ramach klubów i stowarzyszeń mogą być wykonywane jak dotychczas zgodnie z przepisami krajowymi do dnia 1 stycznia 2023 r. po zarejestrowaniu się w systemie rejestracji operatorów BSP. (rejestracja jest niezbędna).

Więcej informacji dotyczących rejestracji - link do systemu rejestracji ULC

Od 01.01.2023 r. loty realizowane w ramach modelarstwa będzie można realizować na 3 sposoby:

 1. Na zasadach określonych dla BSP w klasie C4 lub budowanych samodzielnie (do 25 kg)
  Więcej informacji na temat kategorii otwartej link >>>
 2. W specjalnie określonych strefach przestrzeni powietrznej.
  Zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/947 państwa członkowskie mogą określić strefy, w których BSP są zwolnione z niektórych wymagań technicznych i / lub, których ograniczenia operacyjne są rozszerzone, w tym ograniczenia masy lub wysokości.
 3. W ramach klubu lub stowarzyszenia modelarskiego, który dostanie od ULC zezwolenie, w którym będą specjalne warunki wykonywania lotów.

  Wnioski o zezwolenie dla modelarzy zostaną wkrótce opublikowane."

Jako Sportowy Klub Modelarski będziemy śledzić i na bieżąco zamieszczać ukazujące się informacje!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26.12.
2020 r.
PRZYPOMINAMY - ZMIANY W PRZEPISACH!!!!!

Przypominamy, że dotychczasowe przepisy dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (dalej BSP) przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2020 r. Wszystkich posiadających i pilotujących BSP obowiązywać będą nowe przepisy wprowadzone w oparciu o rozporządzenia Komisji Europejskiej:

Do czasu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nowych przepisów Prawa lotniczego w części dotyczącej BSP obowiązywać nas będą Wytyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Często słyszymy, że przepisy te dotyczą tylko dronów rozumianych przez nas jako wielowirnikowce. Nic bardziej mylnego. My modelarze możemy się z tym zgadzać lub nie, ale zgodnie z prawem pod pojęciem dron rozumiane są modele wszystkich bezzałogowych statków powietrznych czyli modele: wielowirnikowców, samolotów, szybowców, helikopterów itp. eksploatowanych dla zabawy, rekreacji, sportu czy pracy.

Nowe przepisy obowiązujące od 31 grudnia 2020 wprowadzają nowe obowiązki w tym najważniejsze:

 1. Rejestracji operatora. Operator to osoba (fizyczna lub prawna) będąca właścicielem BSP. Minimalny wiek operatora to 16 lat (w Polsce ma zostać obniżony do 14 lat), a rejestracja osoby niepełnoletniej wymaga zgody opiekuna prawnego. Wszystkie eksploatowane przez niego BSP muszą posiadać nadany mu podczas rejestracji, nr rejestracyjny operatora.
 2. Piloci BSP muszą wykazać się odpowiednimi kompetencjami dostosowanymi do kategorii (posiadać Certyfikat Kompetencji Pilota). Minimalny wiek pilota to 16 lat (w Polsce ma zostać obniżony do 14 lat). Osoby młodsze mogą pilotować BSP wyłącznie pod nadzorem starszego pilota BSP posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

Rejestracji można będzie dokonać na stronie http://drony.ulc.gov.pl/ (dostępna od 31.12.2020).
Tu również będzie można znaleźć informacje na temat szkoleń i egzaminów.

Przestrzegamy, za latanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami grozi szeroki wachlarz kar, od mandatu, grzywny do pozbawienia wolności do lat 5 w zależności od skali przewinienia.
Zgodnie z projektem ustawy „Prawo lotnicze”, osoba użytkująca (operator/pilot) system bezzałogowego statku powietrznego może zostać poddana sprawdzeniu, czy operacja jest wykonywana zgodnie z przepisami prawa, przez:
1)upoważnionych pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, strażników Straży Marszałkowskiej lub Straży gminnej (miejskiej);
2)strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku –na terenach lasów lub parków narodowych.
Uprawnione (wyżej wymienione) służby będą mieć dostęp do rejestru operatorów bezzałogowych systemów powietrznych w celu weryfikacji uprawnień.

Więcej na:

https://latajlegalnie.com/2019/02/19/odpowiedzialnosc-operatora-bsp-i-zachowanie-sie-w-przestrzeni-powietrznej/
lub
https://bezzalogowe.wordpress.com/2017/01/12/odpowiedzialnosc-prawna-uzytkownika-drona/

W zakresie wdrażania nowych przepisów eksploatacji BSP polecamy linki:

Bezzałogowe statki powietrzne - ULC >>>

Polskie Forum FPV - NOWE PRZEPISY (od 31 grudnia 2020) >>>


Pamiętajmy, nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

20.10.
2020 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ

W dniu 18 października 2020 r. po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł nasz Kolega Andrzej CZAPIŃSKI.
Andrzej był wspaniałym, pracowitym i uczynnym Kolegą, jednym z założycieli Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 22 października 2020 r. o godz. 12:00 na cmentarzu parafii św. Tomasza w Sosnowcu (naprzeciw Elektrociepłowni BĘDZIN przy ulicy Małobądzkiej w Będzinie)
Andrzeju, bardzo nam będzie Ciebie brakować.

Koledzy,
członkowie Sportowego
Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12.09.
2020 r.
MODELARSTWO LOTNICZE - ZMIANY W PRZEPISACH!!!!!


W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947, Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował wskazówki dla pilotów modeli latających, które pomogą im w realizowaniu swojego hobby lub we współzawodnictwie sportowym, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych, w tym modeli latających, które będą obowiązywały od 31 grudnia 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przepisy te wprowadzają szereg nowych obowiązków i ograniczeń dla pilotów wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi (w dalszej części zwanymi też dronami), do których zalicza się także zdalnie sterowane modele latające. W stosunku do modelarzy rozporządzenie wprowadza szereg ułatwień.

Naprzeciw oczekiwaniom modelarzy, wychodzi art. 16 rozporządzenia (UE) 2019/947, który mówi o możliwości wyłączenia wielu przepisów, które ograniczają możliwości wykonywania lotów dronami (w odniesieniu do klubów i stowarzyszeń modelarskich). Ten artykuł ma otworzyć pasjonatom modelarstwa lotniczego drogę do kontynuowania działalności hobbystycznej w sposób zbliżony do dotychczasowego i umożliwi uprawianie modelarstwa - jako dyscypliny sportu lotniczego, w taki sam sposób, jak przed wejściem w życie nowych przepisów.

Regulacje unijne udostępniają pilotom zdalnie sterowanych modeli latających, dwie możliwości wykonywania operacji:

 • loty w kategorii „otwartej”,
 • wykonywanie lotów w ramach klubów i stowarzyszeń modelarskich.


Loty w kategorii „otwartej”

Loty zdalnie sterowanymi modelami latającymi będzie można wykonywać w kategorii otwartej po spełnieniu odpowiednich warunków (m.in. rejestracja operatora oraz zaliczenie szkolenia on-line). Loty te będą mogły być wykonywane modelami latającymi w podkategorii A3, które będą użytkowane zgodnie z warunkami określonymi w ustępie UAS.OPEN.040 części A załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947 i będą to następujące urządzenia:

 • modele latające ze znakiem CE klasy C0, C1, C2, C3, C4;
 • modele latające uwzględniające przepisy szczególne, które spełniają wymagania określone w art. 20 lit. b rozporządzenia (UE) 2019/945 – tzn. statki powietrzne, które nie są zgodne z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/945 (nie posiadają znaczka CE) i których nie skonstruowano do użytku prywatnego, mogą być nadal eksploatowane na następujących warunkach: jeżeli wprowadzono je do obrotu przed dniem 1 lipca 2022 r. - w podkategorii A3 zdefiniowanej w części A załącznika do ww. rozporządzenia, pod warunkiem że bezzałogowy statek powietrzny ma maksymalną masę startową wynoszącą mniej niż 25 kg wraz z paliwem i obciążeniem użytkowym;
 • konstrukcje własne z MTOM mniejszym niż 25 kg.


Loty w ramach klubów i stowarzyszeń

Swoje hobby lub modelarstwo sportowe, będzie można również uprawiać w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Tworzący takie organizacje piloci, sami zdecydują jaka forma zrzeszania się, będzie dla nich najbardziej odpowiednia. Aktualnie w Polsce istnieją następujące formy prawne zrzeszeń:

 • Klub sportowy (sekcje w klubie) - osobowość prawna
 • Stowarzyszenie (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego) - osobowość prawna
 • Stowarzyszenie zwykłe (wpisane do ewidencji stowarzyszeń) – nie ma osobowości prawne


Podstawy prawne działalności klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego znajdą Państwo pod następującymi linkami:


Istotną informacją jest to, że loty w ramach stowarzyszeń lub klubów modelarstwa lotniczego będą mogły być kontynuowane na dotychczasowych zasadach (uwzględniając przepisy krajowe i nie naruszając art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947 – dotyczącego obowiązkowej rejestracji operatorów BSP) do dnia 1 lipca 2022 r.
Ta data określa, do kiedy należy zwrócić się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zezwolenie na wykonywanie operacji w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego. Zezwolenie takie będzie zawierało warunki na jakich operacje będą wykonywane i będzie ograniczone do terytorium Polski.
Kluby lub stowarzyszenia modelarstwa lotniczego chcąc uzyskać stosowne zezwolenie, będą musiały złożyć do ULC wniosek zawierający zbiór wymaganych informacji oraz procedur zawierających m.in.: minimalny wiek członków, strukturę organizacyjną oraz regulamin organizacyjny. ULC opublikuje proponowane wzory dokumentów, które będą wymagane.
Zgoda będzie zawierała konkretne warunki, na jakich członkowie klubu lub stowarzyszenia będą mogli wykonywać loty. Warunki będą wydawane na podstawie przepisów krajowych, które specjalnie na tę okoliczność zostaną wydane i będą określały między innymi rodzaj dozwolonych lotów (np. VLOS, FPV), minimalne odległości od zabudowy lub zgromadzeń osób czy kwestie związane z ubezpieczeniem OC. Nowe zasady będą bardzo zbliżone do tych, które obowiązywały do tej pory.

Po uzyskaniu zgody, klub lub stowarzyszenie będzie odpowiedzialne za nadzór nad członkami organizacji i zapewnienie, że:

 • zrzeszeni piloci są informowani o warunkach i ograniczeniach określonych w zezwoleniu wydanym dla ich organizacji;
 • zrzeszonych pilotów wspiera się w osiąganiu minimalnego poziomu kompetencji wymaganych do obsługi zdalnie sterowanego modelu latającego w bezpieczny sposób oraz zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w zezwoleniu; 
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego podejmuje odpowiednie działania w przypadku uzyskania informacji, że pilot modelu latającego wykonujący operacje w ramach klubu lub stowarzyszenia nie spełnia warunków i nie przestrzega ograniczeń określonych w zezwoleniu oraz, w razie konieczności, informuje o tym ULC;
 • klub lub stowarzyszenie modelarstwa lotniczego udostępnia, na wniosek ULC, dokumentację wymaganą do celów nadzoru i monitorowania.

Zezwolenie nie zwalnia jednak członków klubów lub stowarzyszeń z obowiązku rejestracji operatorów BSP (bezzałogowych statków powietrznych). Klub lub stowarzyszenie będzie mogło wystąpić w imieniu członków o ich rejestrację w systemie rejestracji ULC. Jeżeli jednak organizacja nie zdecyduje się na taki krok, jej członkowie będą rejestrować się sami zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/947.

Warto zapoznać się z:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI ULC W ZAKRESIE WDRAŻANIA NOWYCH PRZEPISÓW >>>

CZYTAJ NA STRONIE ULC >>>

AKTY PRAWNE NA STRONIE ULC >>>

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE UE 2019/947>>>

Przypominamy i wyjaśniamy:

W potocznej nazwie "dronem" nazywany wielowirnikowce, ale w prawie lotniczym pod określeniem "dron", rozumie się każdy bezzałogowy statek powietrzny, a więc także wszystkie zdalnie sterowane modele. a zatem i nasze modele samolotów!!!

 

Pamiętajmy też, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.08.
2020 r.
OSTATNI NUMER MIESIĘCZNIKA "MODELARZ"

 

 

W związku z pandemią  spowodowaną wirusem SARS CoV-2 nastąpił znaczny spadek popytu na miesięcznik „Modelarz”.
Mając na uwadze względy ekonomiczne Zarząd Główny LOK podjął decyzję o zawieszeniu wydawania miesięcznika do odwołania. 
Ostatni numer Modelarza nr 3/2020 ukazał się w formie cyfrowej w formacie pdf.

Poniżej link do tego wydania.

MODELARZ 3/2020 >>>>

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

08.08.
2020 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ

W dniu 7 sierpnia 2020 r. w skutek odniesionych obrażeń w wypadku komunikacyjnym na krajowej "86", zmarł nasz Kolega Mariusz GĄSIOR.
Mariusz był wspaniałym, pracowitym i uczynnym Kolegą.

Mariuszu bardzo nam będzie Ciebie brakować.

Koledzy,
członkowie Sportowego
Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach

 Mariusz pochowany został w piątek 14 sierpnia 2020 r na cmentarzu w Siemoni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.07.
2020 r.
IV ZLOT "WARBIRDS 2020"
Międzynarodowy Zlot Modelarzy Lotniczych RC "WARBIRDS 2020" już za nami

 

 Patronat honorowy na zlotem objęli:

Województwo
Śląskie

Marszałek Województwa Śląskiego
Jakub Chełstowski

Powiat
Będziński

Starosta Powiatu Będzińskiego
Sebastian Szaleniec
Gmina
Bobrowniki
Wójt Gminy Bobrowniki
Małgorzata Bednarek
Górnośląsko -
Zagłębiowska
Metropolia

Prezes Zarządu Metropolii
Kazimierz Karolczak

Zlot wpisywał się w obchody:

 • 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której po raz pierwszy Wojsko Polskie wykorzystało lotnictwo głownie do działań rozpoznawczych i bombardowania pozycji wroga,
 • 100 rocznicy II Powstania Śląskiego,
 • 80 rocznicy Bitwy o Anglię, pierwszej kampanii toczonej wyłącznie za pomocą lotnictwa, w której nasze dywizjony: bombowe 300,301,  myśliwskie 302, 303 oraz lotnicy polscy służący w dywizjonach RAF zapisali się „złotymi zgłoskami”
 • 75 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,
 • 610 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem,
 • Święta Lotnictwa Polskiego, obchodzonego obecnie w dniu zwycięstwa naszej załogi w składzie pilot Franciszek Żwirko i konstruktor Stanisław Wigura na samolocie RWD 6 podczas Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie.


Zadanie kierowane było do licznie zgromadzonej publiczności dla której wstęp na zlot był bezpłatny. Poprzez stacjonarną wystawę modeli oraz pokazy lotów modeli radiosterowanych zaprezentowano publiczności inne formy spędzania wolnego czasu. Modelarstwo  oprócz kształtowania takich cech jak: kreatywność, zmysł techniczny, cierpliwość, dokładność, chęć poznawania i umiejętność wykorzystywania zjawisk fizycznych otaczającego nas świata, ćwiczy takie cechy fizyczne jak: refleks, ocenę odległości i wysokości, odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odpowiedzialność i wiele innych, tak przydatnych w codziennym życiu.
Na zlot przybyli modelarze z całego kraju. Frekwencja była większa niż się spodziewaliśmy, acz z uwagi na epidemię COVID -19, mniejsza niż w latach poprzednich. Niestety w tym roku również w wyniku epidemii COVID 19 nie gościliśmy modelarzy spoza granic naszego kraju.
Modelarze zaprezentowali modele samolotów z okresu od I Wojny Światowej po czasy obecne.
Podczas zlotu dzieci mogły uczestniczyć w konkursach plastycznych. Można też było sprawdzić swoje umiejętności pilotując model na komputerowym symulatorze lotu.
Wpisy na portalach społecznościowych świadczą, ze zlot należy zaliczyć do imprez udanych, a liczne zadawane pytania przez zgromadzoną publiczność o dużym zainteresowaniu historią lotnictwa na naszych terenach: szybowiska Parcina w Grodźcu, Księża Góra w Radzionkowie, Góra Hugona (Niedźwiedzia) w Świętochłowicach, lotniska na Muchowcu w Katowicach czy obecnego lotniska w Pyrzowicach.

Zatem główny cel zadania publicznego - Popularyzacja sportu lotniczego jakim jest modelarstwo lotnicze, a tym samym zaproponowanie innych form aktywnego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz aktywizację działalności  osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – został osiągnięty.

Zobacz zdjęcia  >>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01.05.
2020 r.
CZY DOTYCZĄ NAS NADCHODZĄCE ZMIANY W PRZEPISACH?


Przestrzeń powietrzna w Polsce,
Źródło: www.latajmybezpiecznie.org

 Często słyszymy, a nie rzadko w oficjalnych dokumentach przywoływane jest pojęcie "dron" określające wyłącznie wielowirnikowca. Często słyszymy też, że nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie operatorów wielowirnikowców czyli "dronów". Nic bardziej mylnego.
W świetle polskiego prawa nie ma pojęcia "dron", jest za to pojęcie bezzałogowego statku powietrznego, a definicja ta obejmuje każdy, nie posiadający załogi na swoim pokładzie, zdalnie sterowany obiekt latający.
Reasumując, czy jest to model samolotu, szybowca, śmigłowca, wielowirnikowca, itp. nie posiadający załogi na swoim pokładzie, sterowany zdalnie, jest bezzałogowym statkiem powietrznym i podlega tym samym przepisom prawa lotniczego.
Nie ma też znaczenia, ze kupiliśmy model np. w markecie i jest bardzo małych rozmiarów, czy też wykonany z "depronu" i jest bardzo lekki!
Zatem nadchodzące zmiany w przepisach regulujących eksploatację bezzałogowych statków powietrznych dotyczą nas wszystkich, tak pilotów zdalnie sterowanych modeli samolotów, szybowców, śmigłowców, czy operatorów wielowirnikowców zwanych u nas potocznie "dronami".
Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo przekazujmy informacje w szeroko rozumianym środowisku modelarskim.

Pamiętajmy też, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności!!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30.04.
2020 r.
LOTY BSP VLOS NA NASZYM LOTNISKU

 
W związku z nadchodzącymi zmianami w przepisach dotyczących użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zalecamy, aby użytkownicy naszego lotniska zgłaszali wykonywanie lotów poprzez aplikację DroneRadar. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.
Latając w strefie niekontrolowanej (G) nie musimy oczekiwać na akceptację i zezwolenie na lot. Zgłoszenie lotu pozwoli zaznaczyć naszą obecność w danym miejscu.
Dostęp do tych informacji mają nie tylko inni użytkownicy aplikacji DroneRadar, ale także - poprzez stałe połączenie z systemem PansaUTM - piloci załogowych statków powietrznych w tym LPR. Dzięki temu, jeśli w obszarze w którym latamy, ma pojawić się np. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia  Ratowniczego, możemy otrzymać informację o tym w aplikacji lub telefon od dyspozytora lotów.
Aplikacja pozwala także sprawdzić aktywność strefy w jakiej się znajdujemy i ograniczenia z tym związane. 
 
Proszę zapoznać się z aplikacją oraz instrukcją obsługi.

 
Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszym lotnisku!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06.10
2019 r.
KOLEJNI WANDALE NA NASZYM LOTNISKU

Szanowni!

Po raz kolejny doświadczyliśmy aktu wandalizmu. Zniszczeniu uległ szlaban wjazdowy na nasze lotnisko i część konstrukcji siatki ochronnej. Zniszczenia obrazują poniższe zdjęcia.

       

Czy mamy pogodzić się z tym, że w naszym kraju znajdują się ludzie, którzy nie zauważyli, ze nie jesteśmy już pod zaborami lub hołdują zasadzie „ by temu sąsiadowi złota rybka zdechła”. Ktoś powie, ze to na pewno jednostki, ale czy jajecznica z 11 jaj, tyle tylko, że ostatnie okazało się zbukiem jest do zjedzenia? Czy ta podłość na tych terenach wynika z kompleksów historycznych, czy może z zazdrości – nie wiemy!

Mamy nadzieję, że policja w naszym kraju jest jeszcze Policją i przy takiej ilości pozostawionych przez sprawców śladów niedługo ich poznamy.

Zobacz więcej zdjęć >>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.08.
2019 r.
VIII PIKNIK MODELARSKI 2019


 

Za nami już VIII organizowany przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach Piknik modelarski.

Dziękujemy wszystkim modelarzom i sympatykom modelarstwa lotniczego RC za udział w pikniku.

Dziękujemy modelarzom za prezentację swoich modeli, za pokazy lotów.

Mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok, na kolejnym IX Pikniku modelarskim.

Zapraszamy również już dziś na kolejny IV Zlot Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2020, którego organizację planujemy w dniach 17 - 19 lipca 2019 r.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia!!!


Zobacz zdjęcia >>>

Członkowie SKM
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19-21.07.
2019 r.
III ZLOT "WARBIRDS 2019"

 

III Zlot Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2019 już za nami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą, serdeczną atmosferę.
Szczególne podziękowania dla tych, którzy prezentowali swoje modele, czy to na wystawie stacjonarnej, czy w lotach. Było co oglądać!!!
Dziękujemy również wszystkim sympatykom modelarstwa, którzy tak licznie, niejednokrotnie całymi rodzinami przybyli na nasz zlot.
Nasz zlot stał się już zlotem międzynarodowym, wszak gościliśmy modelarzy z Czech, Malty i Niemiec.

Dziękujemy za wpisy na Polskim Forum Modelarskim RC, Facebooku i  innych portalach społecznościowych, za zamieszczone zdjęcia i filmy.
Dziękujemy za pomoc w organizacji zlotu Gminie Bobrowniki, ze szczególnym podziękowaniem dla Pani Wójt mgr Małgorzaty Bednarek, dziękujemy Zarządowi BPWiK oraz wszystkim, których pomoc była dla nas bezcenna.
Kolejny, już IV Zlot Modelarzy Redukcyjnych WARBIRDS 2020 planujemy w dniach 17 - 19 lipca 2020 r. i chcemy powiązać zlot z obchodami 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 100 Rocznicą II Powstania Śląskiego oraz Świętem Lotnictwa Polskiego. Chcemy kontynuować popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promować aktywny wypoczynek i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz aktywizować osoby w wieku starszym, podtrzymywać i upowszechniać tradycje narodowe.
Mamy nadzieję, że wszyscy zobaczymy się ponownie w przyszłym roku na kolejnej edycji Zlotu.
Prosimy śledzić zamieszczane na naszej witrynie internetowej informacje dotyczące organizacji kolejnego zlotu.
Zatem, do zobaczenia!
Członkowie Sportowego Klubu Modelarskiego
w Bobrownikach
Niech zdjęcia i filmy przypomną Zlot
(Zdjęcia wykonywało kilku fotoamatorów i nie są ułożone chronologicznie)
Zobacz filmy>>>>


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15.06.
2019 r.
Śląski Air Show "FAJERA 2019"

 

Tegoroczny Śląski Air Show "FAJERA" odbył się 15 czerwca 2019 r. Air Show jak co roku organizował Aeroklub Śląski. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Katowic.
Dużym wydarzeniem dla członków Sportowego Klubu Modelarskiego było zaproszenie do zorganizowania podczas "FAJERY" wystawy stacjonarnej,

   

oraz pokazu lotów modeli zdalnie sterowanych.

   

   

Zobacz więcej zdjęć z udziału członków SKM w FAJERADZIE >>>>

Przygotowania do FAJERY >>>> 

Zobacz jak było!

Zobacz też:

Na Facebook >>>>

Na www.fakt.pl >>>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

5 - 8.06.
2019 r.
DRONIADA 2019

 

 

W dniach 5 - 8 czerwca 2019 r. na terenie lotniska Aeroklubu Śląskiego w Katowicach Muchowcu odbyła się kolejna, tym razem już szósta DRONIADA 2019.
Droniada to poligon technologiczny, na którym konstruktorzy mogą w praktyce zaprezentować swoje rozwiązania użytkownikom i potencjalnym inwestorom.
Partnerem głównym DRONIADY 2019 była Śląsko Zagłębiowska Metropolia.
Organizatorów, współorganizatorów, partnerów i patronat obrazuje poniższy schemat.

Podczas DRONIADY 2019 szczególny nacisk położono na:

- doprecyzowanie systemów stworzonych na potrzeby DRONIADY 2018
  w tym:
       - antykolizyjnego systemu automatycznego lądowania,

- budowę nowych systemów,
  w tym:
   - rozpoznawania kolorów pojazdów.
   - uniwersalnego, ustandaryzowanego mechanizmu przenoszenia ładunku (cargo).

Czytaj więcej na stronie: www.5zywiolow.pl >>>>

Poniżej link do kilku zdjęć z odprawy i pierwszego dnia seminarium oraz niektórych prezentacji przygotowanych przez poszczególne zespoły.

Obejrzyj zdjęcia >>>>

Zobacz też >>>>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

28.03.
2019 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ

W dniu 28 marca 2019 r. zmarł nasz Kolega Andrzej WIELIŃSKI.

Andrzej był wspaniałym modelarzem, uczynnym kolegą, niezastąpionym konferansjerem prowadzącym organizowane przez nasz klub pokazy i zloty modelarskie.


 

 

Odszedł wielki człowiek!

Andrzeju, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Członkowie

Sportowego Klubu Modelarskiego

w Bobrownikach

_____________

Pogrzeb Andrzeja WIELIŃSKIEGO odbędzie się we wtorek 2 kwietnia 2019 r.
Pogrzeb rozpocznie się mszą św. w kościele pw. św. Jacka w Katowicach (skrzyżowanie ulicy Leśnej z Prusa),
o godz. 13:00, a następnie odprowadzenie na cmentarz komunalny przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

01.12.
2018 r.
Historia biało-czerwonej szachownicy

 HISTORIA SZACHOWNICY LOTNICZEJ –
ZNAKU SIŁ POWIETRZNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ*

Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości, a dziś 1 grudnia 2018 r obchodzimy setną rocznicę, kiedy godłem polskiego lotnictwa stała się biało czerwona szachownica. Przypomnijmy jej historię.

Przed wprowadzeniem szachownicy, polskie samoloty były oznaczane różnymi elementami w biało-czerwonych barwach narodowych: tarczami herbowymi z podziałem koloru na ukos (eskadry warszawskie), pasami biało-czerwonymi (eskadra lwowska), czerwonymi literami Z w białym kwadracie (eskadry krakowskie)


Eskadry warszawskie
 

Eskadry lwowskie  


Eskadry krakowskie

Biało - czerwona szachownica po raz pierwszy pojawiła się na samolotach jako godło osobiste pilota porucznika Stefana Steca, latającego w lotnictwie austriackim, a następnie polskim. Miała wówczas cztery pola, bez obwódek. Tak oznakowanym samolotem Stec przyleciał 15 listopada 1918 z meldunkiem z oblężonego Lwowa do Warszawy. Dowódca lotnictwa, ppłk Hipolit Łossowski uznał wówczas, że szachownica spełnia wszystkie kryteria, jakie powinien mieć znak przynależności państwowej: jest oryginalna, ma polskie barwy i łatwo można ją namalować na skrzydłach i kadłubie.

1 grudnia 1918 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał rozporządzenie Nr 38,


w którym zapowiedział, że:

„Samoloty Wojsk Polskich będą w przyszłości zaopatrzone w miejscach dotychczas obowiązujących znakiem kwadratowym szerokości 60 cm, dzielącym się na cztery równe pola. Lewe górne i prawe dolne pole będzie barwy karmazynowej, lewe dolne i prawe górne pole barwy białej”.

 

 

 Początkowo malowana była na całej szerokości skrzydeł, kadłubów i sterów kierunku. W 1921 wprowadzono obwódki w kolorach odmiennych od koloru pól szachownicy (instrukcja Wojsk Lotniczych nr 15 z 1921 roku: Ogólne Warunki Techniczne Płatowców), jednak nie podano stosunku ich szerokości do rozmiaru szachownicy. Stosunek ten ustaliło dopiero rozporządzenie prezydenta RP w sprawie znaków przynależności:

„Szachownica lotnicza jest to kwadrat podzielony na cztery równe pola, z których lewe górne i prawe dolne są barwy czerwonej z białą obwódką, lewe dolne i prawe górne barwy białej z obwódką czerwoną. Stosunek obwódek do pola wynosi 1:5”.

 

Przez następne ponad 70 lat szachownica w tej postaci pozostawała znakiem polskiego lotnictwa wojskowego. W 1993 jednakże wprowadzono nowy wzór znaku, z zamienioną kolejnością pól (odwrócony o 90°), bardziej poprawny heraldycznie, ale ignorujący tradycję. Ustawa z 19 lutego 1993 O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rozdziale 5 art. 22 w punkcie 1 podaje:

„Znakiem wojskowych statków powietrznych jest biało-czerwona szachownica lotnicza o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona na cztery równe pola ze skrajami o naprzemiennych barwach. Stosunek szerokości skraju do długości krawędzi pola szachownicy lotniczej wynosi 1:5.”

 Natomiast punkt drugi informuje, że:

 Wzór szachownicy znajduje się w załączniku do tejże ustawy”,

 A w załączniku widnieje:

 

Według obecnych przepisów, szachownica lotnicza umieszczana jest na samolotach po obu stronach statecznika pionowego (w przypadku podwójnego usterzenia pionowego tylko na zewnętrznych powierzchniach statecznika) oraz na dolnych powierzchniach obu skrzydeł (w przypadku dwupłatowca na dolnych powierzchniach lewego i prawego płata skrzydła); 25 lutego 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, przywracające szachownice na górne powierzchnie obu skrzydeł (w przypadku dwupłatowca na górne powierzchnie lewego i prawego górnego płata skrzydła). Na śmigłowcach – po obu stronach tylnej części kadłuba oraz na jego dolnej powierzchni. Szachownicę lotniczą umieszcza się tak, aby jej krawędzie były równoległe do osi symetrii podłużnej. Znak nie może znajdować się częściowo na nieruchomej powierzchni, a częściowo na ruchomej. Dopuszczalne jest umieszczenie szachownicy w całości na ruchomej powierzchni. W przypadku, gdy szachownica umieszczona jest na białym lub czerwonym elemencie płatowca powinna mieć szarą obwódkę. Szerokość szarej linii wynosi 1/6 szerokości skrajów szachownicy lotniczej.

 W czasie II wojny światowej samoloty, na których walczyli polscy piloci po klęsce wrześniowej nosiły szachownice obok znaków państw w siłach których walczyli:

 • We Francji: malowano dużą szachownicę jedynie na kadłubie, zamiast znaków francuskich (była ona również obrócona o 90°).
 • W Wielkiej Brytanii miniaturowe szachownice malowano na osłonie silnika, przed i poniżej kabiny pilota, bardzo rzadko na kadłubie za znakiem RAF-u.
 • Lotnictwo polskie sformowane w ZSRR malowało małe szachownice na osłonach silników.

 * Na podstawie www.wikipedia.pl i MT nr 12/2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

12.11.
2018 r.
JEDEN Z OSTATNICH LOTNYCH DNI W 2018


 

Niedziela 12 listopada przywitała nas dobrą lotną pogodą. Na naszym lotnisku "odmeldowała" się spora grupa członków klubu oraz gości. Być może to ostatni w tym sezonie pogodny lotny weekend, wszak prognozy na najbliższe dni nie są optymistyczne. Nasza nowa Koleżanka, Ania K., dziś już pełnoprawna członkini Sportowego Klubu Modelarskiego sfilmowała kilka chwil z pobytu na lotnisku.


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01.09.
2018 r.
VII PIKNIK MODELARSKI 2018


 

Za nami już VII organizowany przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach Piknik modelarski.

Mimo, ze konkurencja wokół, w tym roku na pikniku zarejestrowało się 28 modelarzy spoza naszego klubu modelarskiego.

Dziękujemy wszystkim modelarzom i sympatykom modelarstwa lotniczego RC za udział w pikniku.

Dziękujemy modelarzom za prezentację swoich modeli, za pokazy lotów.

Mamy nadzieję, że w komplecie spotkamy się znowu za rok, na kolejnym VIII Pikniku modelarskim.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia!!!

Członkowie SKM
w Bobrownikach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

27-29.07.
2018 r.
WARBIRDS 2018

Dziękujemy wszystkim modelarzom i sympatykom
redukcyjnego modelarstwa lotniczego RC

za udział w II Zlocie modelarzy redukcyjnych
WARBIRDS 2018 w Bobrownikach.
Dziękujemy za wspaniałą atmosferę,
prezentacje modeli i loty,
które niejednokrotnie podnosiły poziom adrenaliny.
Poniżej link do galerii zdjęć z WARBIRDS 2018,
które przypomną Wam razem spędzone chwile.
Życzymy miłego oglądania!
Będziemy wdzięczni za każdą uwagę, wskazówkę,
(mogą być krytyczne – za nie też będziemy wdzięczni),
która usprawni nam organizacje kolejnego zlotu.
Mamy nadzieję na kolejne spotkania,
a w szczególności że przyjedziecie do nas
na następny już III Zlot WARBIRDS 2019.

Zatem, do zobaczenia,
Członkowie SKM Bobrowniki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21.06.
2018 r.
SMUTNA WIADOMOŚĆ
 

21 czerwca 2018 roku otrzymaliśmy smutną wiadomość;

„Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci mojego kochanego męża Krzysztofa Łączka. Pogrzeb odbędzie się 25.06.2018 o godz. 10:00 na Cmentarzu Komunalnym w Będzinie.
Pozwalam sobie pisać do Pana, ponieważ przynależność do Waszego Klubu była źródłem  inspiracji, wiedzy i pomocy dla Krzysztofa w zakresie realizacji Jego pasji, którą stało się modelarstwo.
Za tę pomoc w Jego imieniu serdecznie dziękuję.
Z poważaniem
Stefania Łączek”

Przypominamy sylwetkę Krzysztofa.

Krzysztof nie tylko był naszym Kolegą, członkiem Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach, Krzysztof był jednym z jego założycieli, lubianym w naszym gronie Kolegą.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx