DANE  OGÓLNE  STOWARZYSZENIA

Nazwa:  Sportowy Klub Modelarski
Adres:  ul. H. Sienkiewicza 121 A
 42-583 BOBROWNIKI
Nr identyfikacyjny REGON:  242897340
Nr identyfikacji podatkowej NIP:  625 244 61 70
Wpisany do Rejestru Starosty Będzińskiego nr:   KS-38
Konto bankowe:  Bank  BNP PARIBAS
nr rach:  71 2030 0045 1110 0000 0277 9720