WŁADZE  STOWARZYSZENIA

ZARZĄD:

Prezes:Mariusz GRZYWACZYK
Wiceprezes:Eugeniusz TWARKOWSKI
SkarbnikJerzy JAROSZ
Członek ZarząduTomasz DEMIDOW
Członek ZarząduBahjat QADDOURAH


  

  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący:Tomasz SŁAWIŃSKI
Z-ca przewodniczącego:Roman PIETRZYK
Członek:Piotr HABIOR