19.03.
2024 r.
IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MAKIET W KLASIE F4H-P

 


SPORTOWY KLUB MODELARSKI
w Bobrownikach
w dniu  10 sierpnia 2024 r.
na swoim lotnisku modelarskim w Bobrownikach
     
 organizuje

 

„IV OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MAKIET RC
W KLASIE F4H-P"

By wystartować w zawodach tej klasy zawodnik nie musi być członkiem aeroklubu, stowarzyszenia lub klubu. Nie musi mieć licencji sportowej. Wystarczy posiadanie latającego modelu RC będącego uproszczonym odwzorowaniem załogowego statku powietrznego i chęć sprawdzenia posiadanych umiejętności pilotażu. Zawodnik musi jednak posiadać ubezpieczenie OC, być zarejestrowany jako operator i posiadać ważne zaświadczenie potwierdzające zaliczenie szkolenia i zdanie egzaminu min. klasy A1/A3, zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Serdecznie zapraszamy na zawody wszystkich Kolegów posiadających makiety (półmakiety) o masie startowej do 15 kg (bez paliwa i akumulatorów). Zawody przeprowadzimy według regulaminu link: Regulamin Zawodów F4H-P w Bobrownikach>>>
Jeśli posiadasz model nie mieszczący się w regulaminie, a chciałbyś go zaprezentować, czy to stacjonarnie, czy w locie - przyjedź również do nas. Miejsce na jego prezentację i czas na lot na pewno wygospodarujemy.
Wykorzystaj też nazwy figur/ manewrów opisane w powyższym przewodniku do wypełnienia swojej KARTY OCENY LOTÓW MODELU.
Będzie miło spotkać się ze starymi znajomymi, oraz poznać nowych pasjonatów modelarstwa F4H-P

Macie pytania, to prosimy o ich zadawanie.
Postaramy się rzeczowo na wszystkie odpowiadać.

PROSIMY O ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI O ZAWODACH DO WSZYSTKICH POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH!!!


Planowany harmonogram zawodów:

 • 7:30 – 8:00 – rejestracja zawodników,
 • 8:00 - otwarcie zawodów, odprawa pilotów, grupowa fotka uczestników zawodów,
 • 8:30 - Rozpoczęcie oceny statycznej modeli,
  - bezpośrednio po zakończeniu oceny statycznej rozpoczęcie pierwszej kolejki lotów,
 • 13:00 – przerwa obiadowa,
 • 14:00 – Kolejne kolejki lotów
 • 18:00 – zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, dekoracja zawodników,

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty harmonogramu zawodów, dostosowanie go do aktualnej sytuacji, w tym do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

 • Opłata startowa płatna podczas rejestracji zawodnika,
 • Mile widziane osoby towarzyszące zawodnikowi,
 • Jest możliwość zorganizowania dla zawodników i osób towarzyszących w dniu zawodów gorącego posiłku w cenie jednej porcji ok. 40 PLN.
 • Informujemy że w okolicy (7km od naszego lotniska) znajduje się hotel dysponujący 10 pokojami dwuosobowymi. Dla zainteresowanych podajemy stronę internetową hotelu: https://www.szafir.cafe/ Ewentualną rezerwację pokoi załatwiacie we własnym zakresie.
 • Informujemy, że tak jak w latach poprzednich zawsze można do nas przyjechać dużo wcześniej i później wyjechać. Prosimy tylko o zgłoszenie tego faktu do nas byśmy byli na taki przyjazd przygotowani.


WYPEŁNIJ I PRZEŚLIJ DO NAS FORMULARZ - ZGŁOSZENIE!

UWAGA! Zgłoszenia obowiązują również członków Sportowego Klubu Modelarskiego
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 04-08-2024 r

ZAWODY "MAKIET ZDALNIE STEROWANYCH RC" 

KLASA F4H-P
FORMULARZ - ZGŁOSZENIE

Proszę o zarejestrowanie mnie jako zawodnika w zawodach klasy F4H-P "Makiet zdalnie sterowanych RC", organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach w dniu 10 sierpnia 2024 r.


Wysyłając formularz - zgłoszenie oświadczam:

 • zapoznałem się z obowiązującym "Regulaminem zawodów klasy F4H-P makiet zdalnie sterowanych RC", "Regulaminem użytkowaniem lotniska modelarskiego w Bobrownikach" zamieszczonymi w witrynie internetowej Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach, w pełni akceptuję ich postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać,
 • spełniam warunki rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/944 obowiązujące pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), 
 • posiadane przeze mnie umiejętności, a także stan techniczny mojego modelu pozwala na udział w zawodach,
 • startując ponoszę pełną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich,
 • jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach filmowych wykonanych podczas zawodów makiet zdalnie sterowanych klasy F4H-P organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w tym plakaty, materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz internecie, w tym na portalach społecznościowych jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube, pfmrc itp., Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
 • przyjmuję do akceptującej wiadomości, że moje dane osobowe będą zbierane przez Sportowy Klub Modelarski, oraz że dane te nie będą udostępniane bez mojej zgody osobom trzecim i innym podmiotom,
 • wiem, że mam prawo wglądu i możliwość poprawiania moich danych osobowych.

* Pole wymagane

Po odświeżeniu strony (F5) Twoje Imię i Nazwisko powinno pojawić się poniżej!!!

LISTA OSÓB ZAREJESTROWANYCH NA ZAWODY:

Imię i NAZWISKOSkąd
pauza
pauza
POBIERZ WYMAGANE DOKUMENTY (OPIS MODELU, KARTĘ OCENY STATYCZNEJ, KARTĘ OCENY LOTU MODELU):

W rozszerzeniu pdf:

KARTA - OPIS MODELU>>>

KARTA - OCENA STATYCZNA MODELU>>>

KARTA - OCENA LOTU MODELU>>>

w Microsoft Word:

KARTA - OPIS MODELU

KARTA - OCENA STATYCZNA MODELU

KARTA - OCENA LOTU MODELU

A jeśli chcesz szybko i sprawnie wypełnić KARTĘ OPISU MODELU oraz KARTY OCENY STATYCZNEJ i LOTU pobierz interaktywne formularze:

FORMULARZ - OPIS MODELU

FORMULARZ - OCENY STATYCZNEJ MODELU

FORMULARZ - OCENY LOTU

UWAGA!: Krótka instrukcja dotycząca formularzy (OPIS MODELU, OCENA STATYCZNA MODELU, OCENA LOTU)
1. Formularze opracowane są w Microsoft Word,
2. Po kliknięciu w odpowiedni formularz pobierzesz go na swój komputer,
3. Możesz otworzyć go potwierdzając by otworzył się za pomocą Microsoft Word klikając "OK"
lub zapisać go na swoim komputerze zaznaczając "Zapisz" i klikając "OK". Formularz zapisze się w "Pobranych"
4. Czy otworzysz formularz bezpośrednio po pobraniu czy dopiero będziesz otwierał zapisany formularz zawsze będzie on zabezpieczony do edycji.
Należy zatem włączyć możliwość edytowania (najczęściej pasek u góry ekranu pod paskiem narzędziowym "włącz edytowanie").
5. Po kliknięciu w pola formularza "Kliknij i ......" otworzy Ci się obszar w który wpiszesz właściwe informacje.
6. Po wypełnieniu formularza możesz zapisać go ("Zapisz jako") na swoim komputerze nadając swoją nazwę.
PAMIĘTAJ! Na zawody musisz dostarczyć powyższe dokumenty każdemu sędziemu, a więc każdą kartę oceny statycznej musisz mieć wydrukowaną w minimum trzech egzemplarzach, a karty oceny lotów w minimalnej ilości 3 karty na każdy lot, zatem 3 loty x 3 karty = 9 kart oceny lotu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx