Zgłoś nam zamiar uczestnictwa w Zlocie WARBIRDS 2024

MIĘDZYNARODOWY ZLOT MODELARZY RC

"WARBIRDS 2024" 


FORMULARZ - ZGŁOSZENIE

 

Proszę o zarejestrowanie mnie jako zainteresowanego udziałem w Zlocie "WARBIRDS 2024" organizowanym przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach w dniach 19 - 20 lipca 2024 r.


Wysyłając formularz - zgłoszenie oświadczam że:

  • uczestnicząc w zlocie  ponoszę pełną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich,
  • spełniam warunki rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/944 obowiązujące pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP)
  • zapoznałem się i akceptuję "Regulamin użytkowania lotniska modelarskiego Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach"
  • jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach filmowych wykonanych podczas Zlotu "WARBIRDS 2024". Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w tym plakaty, materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz internecie, w tym na portalach społecznościowych jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube, pfmrc itp., Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
  • przyjmuję do akceptującej wiadomości, że moje dane osobowe będą zbierane przez Sportowy Klub Modelarski, oraz że dane te nie będą udostępniane bez mojej zgody osobom trzecim i innym podmiotom,
  • wiem, że mam prawo wglądu i możliwość poprawiania moich danych osobowych.

* Pole wymagane

Po odświeżeniu strony (F5) Twoje Imię i Nazwisko powinno pojawić się poniżej!!!

 

ImięNAZWISKOKrajMiejscowość
IgorPabiánČeská RepublikaHavířov
MateuszWójtowiczPolskaTomaszów Mazowiecki