WYPEŁNIJ
I PRZEŚLIJ DO NAS FORMULARZ - ZGŁOSZENIE!

UWAGA! Zgłoszenia obowiązują również członków Sportowego Klubu Modelarskiego
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 04-08-2024 r

ZAWODY "MAKIET ZDALNIE STEROWANYCH RC" 

KLASA F4H-P
FORMULARZ - ZGŁOSZENIE

Proszę o zarejestrowanie mnie jako zawodnika w zawodach klasy F4H-P "Makiet zdalnie sterowanych RC", organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach w dniu 10 sierpnia 2024 r.


Wysyłając formularz - zgłoszenie oświadczam:

  • zapoznałem się z obowiązującym "Regulaminem zawodów klasy F4H-P makiet zdalnie sterowanych RC", "Regulaminem użytkowaniem lotniska modelarskiego w Bobrownikach" zamieszczonymi w witrynie internetowej Sportowego Klubu Modelarskiego w Bobrownikach, w pełni akceptuję ich postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać,
  • spełniam warunki rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/944 obowiązujące pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP), 
  • posiadane przeze mnie umiejętności, a także stan techniczny mojego modelu pozwala na udział w zawodach,
  • startując ponoszę pełną odpowiedzialność za wyrządzone przeze mnie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich,
  • jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  • wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach filmowych wykonanych podczas zawodów makiet zdalnie sterowanych klasy F4H-P organizowanych przez Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji w tym plakaty, materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach oraz internecie, w tym na portalach społecznościowych jak: Facebook, Google, Twitter, YouTube, pfmrc itp., Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
  • przyjmuję do akceptującej wiadomości, że moje dane osobowe będą zbierane przez Sportowy Klub Modelarski, oraz że dane te nie będą udostępniane bez mojej zgody osobom trzecim i innym podmiotom,
  • wiem, że mam prawo wglądu i możliwość poprawiania moich danych osobowych.

* Pole wymagane

Twoje Imię i Nazwisko powinno pojawić się poniżej!!!

LISTA OSÓB ZAREJESTROWANYCH NA ZAWODY:

Imię i NAZWISKOSkąd